ข่าวสังคม » วชิระภูเก็ตจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการผ่าตัดฯ

วชิระภูเก็ตจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการผ่าตัดฯ

5 พฤศจิกายน 2018
434   0

รพ.วชิระภูเก็ต จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะการผ่าตัด และการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Endoscopic surgery)”

 

 

วันนี้( 5 พ.ย.) คณะกรรมการทีมนำทางสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดโครงการ “การพัฒนาทักษะการผ่าตัด และการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช (Endoscopic surgery)” โดยมี นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ แพทย์หญิงหงษ์รัตน์ ผดุงชัยโชติ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต ให้มีความรู้มีทักษะที่ดีต่อการดูแลผู้ป่วยในทุกระยะของการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช และพร้อมรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยใช้เวลาในการประชุมรวม  2 วัน คือวันที่ 5 และ 6 พ.ย.61 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่มชั้น 6 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต