ข่าวสังคม » นักวิ่ง 4,500 คน ร่วมวิ่งสนุกอนุรักษ์เต่าทะเลและวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14 ภูเก็ต

นักวิ่ง 4,500 คน ร่วมวิ่งสนุกอนุรักษ์เต่าทะเลและวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14 ภูเก็ต

23 ตุลาคม 2018
1093   0

นักวิ่ง 4,500 คนร่วมงานวิ่งการกุศลประจาปี “วิ่งสนุกอนุรักษ์เต่าทะเลและวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14” ณ ประตูเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

 

 

 

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ร่วมมือกับทางโรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และพันธมิตรของทางมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมงานวิ่งการกุศลประจำปี “วิ่ง สนุก อนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว และวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 14” ณ ประตูเมืองภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนายแมทเธียส อีฟ ซุตเตอร์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ นักวิ่งมืออาชีพและมือสมัครเล่น และวิ่งครอบครัว ทั้ง 4,500 คน ในงานยังได้รับเกียรติจาก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมกดแตรสัญญาณ ณ จุดปล่อยตัวนักกีฬา ในช่วงเช้าตรู่

 

 

 

 

กิจกรรมการแข่งขันวิ่งการกุศล ถือเป็นกิจกรรมที่เหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัย ได้แบ่งระยะวิ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. มินิมาราธอน 10 กม. วิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กม. วิ่งสนุกแบบครอบครัวระยะทาง 3 กม. โดยการวิ่งในระยะฮาล์ฟมาราธอน และ มินิมาราธอน นักวิ่งได้วิ่งไป-กลับข้ามระหว่างสะพานท้าวเทพกระษัตรีและสะพานรักสารสินจากจังหวัดภูเก็ตข้ามไปยังฝั่งจังหวัดพังงา โดยเส้นทางการวิ่งผ่านทัศนียภาพอันสวยงามของหาดทรายแก้ว บ้านเขาปิหลาย ชุมชนบ้านต้นแซะ บ้านท่านุ่น บ้านท่าฉัตรไชย และกลับสู่เส้นชัย ณ ประตูเมือง ภูเก็ต ซึ่งถือเป็นจุดไฮไลท์สาคัญของงาน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ 2 จังหวัด คือภูเก็ต และพังงา

สาหรับการแข่งขันวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน ผู้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 1 ของนักวิ่งประเภทรวมชาย ได้แก่ นาย เสกสรร แสงเสน ในเวลา 1 ชั่วโมง 22 นาที 48 วินาที และอันดับที่ 1 ประเภทรวมหญิง ได้แก่ ปิยะณัฐ พงษ์พันธ์ ทาเวลาวิ่งเข้าเส้นชัยได้ที่ 1 ชัวโมง 45 นาที 52 วินาที ขณะที่การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ผู้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรก ได้แก่ นาย ชินวัตร ช่างเหล็ก และ นางสาว สุรกาญจน์ วรรณะ รับบัตรกำนัลและถ้วยรางวัล

 

 

 

 

ทางมูลมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ตั้งเป้าเพื่อระดมทุนหารายได้กว่า 1 ล้านบาท จากการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของ “ศูนย์ศึกษาเรียนรู้และดูแลเต่าทะเลหาดไม้ขาว” ซึ่งเป็นสถานที่อาศัยและให้การดูแลเป็นพิเศษสาหรับเต่าทะเลที่มีสมรรถภาพทางร่างกายไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติในท้องทะเลได้ รวมถึงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ทาความสะอาดชายหาดไม้ขาว เพื่อให้เป็นแหล่งวางไข่เต่าทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป และเพื่อระดมทุนสมทบกองทุนของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ในการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือดูแลรักษา ฟื้นฟูสัตว์ทะเล อาทิ เต่า ปลาโลมา ปลาวาฬ และพะยูนที่ได้รับบาดเจ็บกลับคืนสู่ท้องทะเล รวมถึงจะจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน รวมถึงเยาวชนรุ่นใหม่ ๆ