ข่าวสังคม » เปิดแล้วที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต

เปิดแล้วที่ทำการศาลปกครองภูเก็ต

22 ตุลาคม 2018
1700   0

เปิดทำการศาลปกครองภูเก็ต เขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองครอบคลุม กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง

 

 

วันที่22 ต.ค.61 สำนักงานศาลปกครองภูเก็ต จัดพิธีทำบุญอาคารและเปิดทำการศาลปกครองภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เดินทางมาเป็นประธานในพิธีฯ และมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายสมยศ วัฒนภิรมย์ อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองภูเก็ต คณะตุลาการศาลปกครองภูเก็ต พร้อมทั้งผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ บุคคลสำคัญในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนสื่อมวลชนในพื้นที่ที่อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองภูเก็ต เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ภายหลังประกอบพิธีทำบุญอาคารศาลปกครองภูเก็ตแล้ว นายสมยศ วัฒนภิรมย์ อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองภูเก็ต ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยเปิดเผยว่า นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิดทำการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 (เปิดทำการศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองกลาง เป็นลำดับแรก) ได้อำนวยความยุติธรรมให้กับสังคมและประชาชนเรื่อยมา และตระหนักดีว่าโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครองของประชาชนทั่วประเทศเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น จึงได้ดำเนินการเปิดทำการศาลปกครองในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ

 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม ปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานของศาลปกครองกลางและศาลปกครองในภูมิภาคอื่น รวมทั้ง เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงยิ่งขึ้น ประธานศาลปกครองสูงสุด จึงได้ประกาศเปิดทำการศาลปกครองในภูมิภาคเพิ่มเติมขึ้นอีก จำนวน 2 แห่ง ในปี พ.ศ. 2561 คือ ศาลปกครองสุพรรณบุรี และศาลปกครองภูเก็ต (เปิดทำการพร้อมกันเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561) และกำหนดจะเปิดทำการศาลปกครองยะลา ในลำดับต่อไป ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ซึ่งจะทำให้มีศาลปกครองตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 14 แห่ง

สำหรับ การเปิดทำการศาลปกครองภูเก็ต นี้ จะทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง ได้รับความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อราชการหรือยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองมากยิ่งขึ้น ในส่วนของสถิติคดีปกครองของศาลปกครองภูเก็ต ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา คือระหว่างปี พ.ศ.2557-เดือนสิงหาคม 2561 มีคดีที่ประชาชนยื่นฟ้องที่ศาลปกครองนครศรีธรรมราช แต่เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลปกครองภูเก็ต จำนวนทั้งหมด 867 คดี และหากจำแนกตามประเภทเรื่องที่ฟ้องพบว่า กรณีพิพาทที่มีการฟ้องลำดับแรก คือ คดีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด/รับผิดอย่างอื่น จำนวน 293 คดี รองลงมา คือ คดีเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจำนวน 189 คดี และคดีเกี่ยวกับการพัสดุ สัญญาทางปกครอง จำนวน 122 คดี ส่วนหน่วยงานที่ถูกฟ้องคดีปกครองมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย รองลงมา คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักนายกรัฐมนตรี/หน่วยงานในบังคับบัญชานายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคม ตามลำดับ

ซึ่ง ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 ศาลปกครองภูเก็ต ได้มีการรับโอนคดีซึ่งค้างการพิจารณาในศาลปกครองนครศรีธรรมราช ตามความประสงค์ของคู่กรณีฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว รวมจำนวน 40 คดี และอยู่ระหว่างการประสานสอบถามเพื่อโอนคดีอีกจำนวนประมาณ 200 คดี การโอนคดีมานี้จะเป็นการแบ่งเบาภาระงานของศาลปกครองนครศรีธรรมราช ทำให้คดีที่ค้างการพิจารณาได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น