ข่าวเศรษฐกิจ » บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ จ่อขายไอพีโอ 600 ล้านหุ้น

บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ จ่อขายไอพีโอ 600 ล้านหุ้น

15 ตุลาคม 2018
2332   0

บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ ผู้ผลิตและจำหน่ายยางพาราแปรรูปเดินสายโรดโชว์จังหวัดภูเก็ต นำเสนอข้อมูลบริษัทฯ แก่นักลงทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

 

 

 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NER) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราแปรรูปจัดงานนำเสนอข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้นักลุงทุนได้ทำความเข้าใจและรู้จักบริษัทมากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบของการจัดงานเป็นการเดินสายโรดโชว์ทำความเข้าใจกับนักลงทุน 17 จังหวัด และจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ 14 มีนักลงทุนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมงาน จำนวนมาก ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

 

 

 

 

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (NER) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า บริษัทจะเริ่มเดินสายเพื่อนำเสนอข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุนเพื่อให้นักลงทุนได้ทำความเข้าใจและรู้จักบริษัทมากยิ่งขึ้น กำหนดเดินสายโรดโชว์จำนวน 17 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี , ระยอง , นครปฐม , ราชบุรี , อุบลราชธานี , สุรินทร์ , นครราชสีมา, ขอนแก่น , อุดรธานี , เชียงใหม่, พิษณุโลก, นครสวรรค์, บุรีรัมย์ , ภูเก็ต , สุราษฎร์ธานี, สงขลา และกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS) ยางแท่งมาตรฐาน (Standard Thai Rubber: STR) และยางผสม (Mixtures Rubber) เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมไปถึงกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในและต่างประเทศ เช่น จีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น สำหรับยางแปรรูปส่วนใหญ่จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมล้อรถยนต์ ล้อรถจักรยานยนต์ ผลิตภัณฑ์สายพานต่างๆ ผลิตภัณฑ์ยางรองพื้น เป็นต้น

จากประสบการณ์การดำเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี บริษัทมุ่งเน้นการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากล การจัดการคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนมีเครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า “เราวางแผนโรดโชว์ทั้งหมด 17 จังหวัดในประเทศไทย กับอีก 3 ประเทศ สำหรับภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ 14 เราก็อยากให้นักลงทุนได้ทราบข้อมูลเบื้องลึกและได้เจอคู่แข่งของบริษัทโดยตรง และสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ของ นอร์ทอีส รับเบอร์ ในครั้งนี้เราจะทำการนำเสนอขายหุ้นทั้งหมด 600 ล้านหุ้น โดยมีมูลค่าพาร์เท่ากับหุ้นละ 50 สตางค์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.96 ของทุนชำระแล้วหลังการ IPO ซึ่งเราจะนำหุ้นสามัญของบริษัททำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย( SET ) ต่อไปโดยใช้ชื่อตัวย่อว่า NER” นายชูวิทย์ กล่าว