ข่าวสังคม » ธ.ออมสินจัดกิจกรรมสนับสนุนงานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต

ธ.ออมสินจัดกิจกรรมสนับสนุนงานประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ต

15 ตุลาคม 2018
542   0

ธนาคารออมสินร่วมจัดกิจกรรมกินผัก ออมบุญ ออมทุน ออมสิน ในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายชาติชาย พยุนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยนายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล นายโชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการ นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงานกิจการสาขา 4 และพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมกิจกรรมงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 ณ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เต้าโบเก้ง  โดยได้ร่วมมอบสิ่งของและตักอาหารเจแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มารับอาหารเจจากศาลเจ้า และไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้า

 

 

 

นายชาติชาย พยุนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ในทุกๆ ปีจังหวัดภูเก็ตจะมีประเพณีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก คือประเพณีถือศีลกินผัก ของคนไทยเชื้อสายจีน โดยประเพณีถือศีลกินผักจัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นที่เก่าแก่ของชาวภูเก็ตที่มีมายาวนานกว่า 200 ปีด้วยการสำรวมกายรักษาศีลละเว้นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตที่สำคัญปีนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียน ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ โดยงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ปีนี้ จัดในระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 ถือเป็นประเพณีที่มีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนและนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศให้นุ่งขาวห่มขาวมาร่วมกิจกรรม

ปีนี้ธนาคารออมสินได้ร่วมสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผัก ประเพณีอันยิ่งใหญ่ของชาวภูเก็ต ด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การตกแต่งสถานที่ (จุดเช็คอิน) ที่บริเวณวงเวียนสุรินทร์หรือวงเวียนหอนาฬิกา, บริเวณหน้าธนาคารออมสินสาขาภูเก็ต และบริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์ โดยเฉพาะการจัดทำกระปุกออมสินใบใหญ่รูปทรงปิ่นโตจีน “อั่วจ๋าน” เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้บันทึกความทรงจำผ่านภาพถ่าย และจัดทำกระปุกออมสินขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับงานประเพณีถือศีลกินผัก เพื่อมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนทั่วไปที่ได้มาถ่ายภาพจุดเช็คอิน และร่วมทำบุญโดยการสแกน Scan QR Code สาธุ “กินผัก ออมบุญ ออมทุน ออมสิน” ให้กับศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ให้สมกับภูเก็ตเป็นเมือง Smart City

โอกาสนี้ธนาคารออมสินได้มอบข้าวสารจำนวน 300 กระสอบ,น้ำมันพืช 100 ลัง และน้ำดื่ม 30,000 ขวดให้กับศาลเจ้าทั่วเกาะภูเก็ต เพื่อใช้ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงานถือศีลกินผักซึ่งนิยมมารับอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงที่ถูกต้องตามหลักประเพณีจากศาลเจ้าต่างๆ ในเกาะภูเก็ต ให้ประชาชนได้อิ่มบุญอิ่มใจกันถ้วนหน้า อีกทั้ง ได้ร่วมสนับสนุนการจัดทำเสื้องานเทศกาลถือศีลกินผักประจำปี 2561 เพื่อมอบให้กับประชาชนทั่วไปที่ร่วมกิจกรรมและให้กับพี่เลี้ยงม้าทรง(พี่เลี้ยง ร่างทรงแห่งเทพเจ้าจีน) โดยทุกภารกิจของธนาคารออมสินมุ่งมั่นทำประโยชน์เพื่อร่วมดูแลสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตเพราะธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่ดูแลคุณมากกว่าใครเป็นมากกว่าธนาคาร “ธนาคารเพื่อสังคม”