ข่าวพระราชสำนัก » สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ในหลวงรัชกาลที่ 9

สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ในหลวงรัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม 2018
522   0

 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถทรงบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วัดราชบพิธฯ ประชาชนร่วมตักบาตรอาหารแห้ง โดยวันนี้(13 ต.ค.)วัดราชบพิธฯ เปิดพระอุโบสถให้ประชาชนเข้ากราบพระบรมราชสรีรางคาร ถึงเวลา 18.00 น. เนื่องจากอยู่ระหว่างบูรณปฏิสังขรณ์