ข่าวสังคม » คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คิดค้นชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คิดค้นชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม

4 ตุลาคม 2018
560   0

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คิดค้นชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมพร้อมส่งมอบให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

 

 

 

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.61 ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับทีมแพทย์ พยาบาล จากคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ซึ่งนำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ศัลยแพทย์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยทีมงานในโครงการ THAI Colostomy Bags (ไทย โคลอสโทมี้เบค)ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม “จากคนไทย สู่คนไทย” ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมอบชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม ที่คิดค้นขึ้นโดย นายแพทย์วรวิทย์ และได้รับความร่วมมือจากทีมสหสาขาต่างๆรวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน จนสามารถผลิตชุดอุปกรณ์ดังกล่าวขึ้นมาได้เป็นผลสำเร็จ

ซึ่ง นายแพทย์วรวิทย์ กล่าวว่า สถานการณ์โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ รวมถึงที่มาของการจัดทำอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมในครั้งนี้คือ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีการตัดลำไส้ทิ้งเนื่องจากภาวะการเป็นมะเร็งลำไส้ ทำให้ไม่สามารถขับถ่ายทางทวารหนักตามปกติได้ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมมากขึ้น ดังนั้นคณะแพทยศาสตร์ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ โดยนำเอาผลผลิตของยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้มาประยุกต์ใช้ จนเป็นผลสำเร็จ สามารถลดต้นทุนในการสั่งซื้อชุดทวารเทียมจากต่างประเทศ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง แต่ยังคงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ได้มาตรฐานและเทียบเท่าชุดอุปกรณ์ทวารเทียมจากต่างประเทศ

ปัจจุบันชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียมมีอยู่หลากหลายชนิด / ชื่อทางการค้า โดยต่างนำเสนอรูปแบบตามความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละรายราคามีความแตกต่างกันตามชนิดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ประกอบกับประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตอุปกรณ์ชนิดนี้ได้เองในเชิงอุตสาหกรรม ราคาแพง เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้า และภาครัฐต้องเสียงบประมาณสูง มีโรงพยาบาลหลายแห่งดัดแปลงอุปกรณ์ใช้แทนถุงทวารเทียม ประสบปัญหาระหว่างการใช้และมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ระคายเคือง แป้นรั่วซึม หลุดง่ายและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์

โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรสาธารณสุขและผู้ป่วยในเรื่องของการดูแลทวารเทียมและการใช้ชุดอุปกรณ์ และเพื่อส่งมอบชุดอุปกรณ์รองรับถุงทวารเทียมให้กับผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตอีกด้วย