ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตจัดกิจกรรมเก็บขยะ  “วันรวมพลคนรักษ์อันดามัน คืนความสุขสู่ท้องทะเลไทย”

ภูเก็ตจัดกิจกรรมเก็บขยะ  “วันรวมพลคนรักษ์อันดามัน คืนความสุขสู่ท้องทะเลไทย”

30 กันยายน 2018
472   0

ภูเก็ตจัดกิจกรรมเก็บขยะ  “วันรวมพลคนรักษ์อันดามัน คืนความสุขสู่ท้องทะเลไทย” สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ในการรักษาความสะอาด ปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเล

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันรวมพลคนรักษ์อันดามัน คืนความสุขสู่ท้องทะเลไทย” มีนางศิระวี วาเล๊าะ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่งได้ทำพิธีเปิดบนเรือ South Siam Divers ส.สมบูรณ์ 3 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและจุดดำน้ำที่สวยงาม บริเวณทะเลอันดามัน มีมากมายที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้ให้ความสนใจ เดินทางมาท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ประกอบกับในห้วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ของทุกปีจะอยู่ในช่วงของฤดูมรสุมหรือ Green Season จะมีคลื่นลมค่อนข้างแรง ฝนตกชุก เป็นผลดีทำให้ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลได้พักฟื้นตัวเอง แต่ยังคงได้รับผลกระทบจากขยะในทะเลที่ลอยมาในช่วงฤดูมรสุมเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงอุปกรณ์การจับสัตว์น้ำ อุปกรณ์จากการทำประมง เศษอวน เข้าไปติดในแนวปะการังและจุดดำน้ำที่สำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว ประจำปี 2562 ที่จะมาถึง ในการนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลในจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมมือกับจิตอาสาผู้มีหัวใจอนุรักษ์ท้องทะเลไทยและชายหาด หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประสานพลังประชารัฐร่วมมือกันจัดกิจกรรม “วันรวมพลคนรักษ์อันดามัน คืนความสุขสู่ท้องทะเลไทย” เพื่อให้พื้นที่บริเวณดังกล่าว เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นภาพที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังช่วยลดมลภาวะด้านขยะในท้องทะเล รักษาระบบนิเวศน์และความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเล ปะการัง ให้มีความปลอดภัย สร้างจิตสำนึกการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและครอบครัวที่จะทำให้การท่องเที่ยวมีคุณภาพ และเกิดความยั่งยืน ทางผู้รับผิดชอบโครงการ จึงได้ดำเนินการประสานงานขอความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคมแบบจิตอาสา ที่จะปกป้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ได้ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมนี้ อีกทั้งตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้มีการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก

 

 

 

 

 

นายอรุณ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะบริเวณชายหาดและใต้ทะเล บริเวณชายหาดบนเกาะภูเก็ต เกาะเฮ เกาะราชาน้อย และจุดดำน้ำลึก เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการรักษาความสะอาด ปกป้อง และอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเล เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกการช่วยเหลือสังคม และส่งเสริมสร้างคุณภาพ สานสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีครูสอนดำน้ำ และจิตอาสาเก็บขยะใต้น้ำ และจิตอาสาเก็บขยะบนบก เข้าร่วม 300 คน พื้นที่ดำเนินการประกอบด้วย พื้นที่ชายหาดบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง หาดยะนุ้ย หาดราไวย์ เกาะเฮ เกาะราชาน้อย และบริเวณจุดดำน้ำลึก 5 จุด ประกอบด้วย เรือจม King Cruiser , เกาะพีพี , Shark Point , เกาะราชา และเกาะดอกไม้