ข่าวสังคม » จัดงานวันโอโซนสากล ที่ภูเก็ต ปลุกกระแสคนไทย ร่วมลดและเลิกใช้สาร HCFCs

จัดงานวันโอโซนสากล ที่ภูเก็ต ปลุกกระแสคนไทย ร่วมลดและเลิกใช้สาร HCFCs

30 กันยายน 2018
545   0

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดงาน “วันโอโซนโลก 2018” ที่จังหวัดภูเก็ต ปลุกกระแสคนไทย ร่วมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือ สาร HCFCs ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน

 

 

 

เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2561 ที่ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นางสาวศิริกาญจน์ ศรีเลขา ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงาน “วันโอโซนสากล ประจำปี 2561 หรือ World Ozone Day 2018” ซึ่งกรมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “Keep Cool And Carry On The Montreal Protocol” หรือการลดเพิ่มอุณหภูมิ ด้วยการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน และสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมภายในงานมีการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและเลิกใช้สาร HCFCs โดย น.ส.นาถวรรณ สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน นายปริญญ์ พุทธิสมบัติ ประธานกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายเจฟฟรี่ เบญจกุล คนดังที่มีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเล่นเกม ตอบคำถามแจกของรางวัล และการแสดงจากศิลปิน “ชิน ชินวุฒ”

 

 

 

นางสาวศิริกาญจน์ ศรีเลขา ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กล่าวถึงการจัดงาน “วันโอโซนสากล ประจำปี 2561 ว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 16 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันโอโซนสากล” หรือ “World Ozone Day” เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่นานาประเทศได้ร่วมกันลงนามเป็นครั้งแรกต่อพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2530 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้พิธีสารมอนทรีออลและได้จัดงาน “วันโอโซนสากล” อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

 

 

สำหรับในงานปีนี้ได้มุ่งเน้นที่จะเผยแพร่ความรู้แ ละเชิญชวนประชาชนคนไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดความสนใจเรื่องการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน เพื่อให้เกิดการลดและเลิกใช้สาร  HCFCs พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารทดแทน โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ใน 5 ภูมิภาคได้แก่ ภาคตะวันออก วันที่ 8 ก.ย.61 ณ จ.ชลบุรี ภาคกลาง วันที่ 14 ก.ย.61 ณ กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ วันที่ 19 ก.ย.61 ณ จ.พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 ก.ย.61 ณ จ.นครราชสีมา และภาคใต้ วันที่ 30 ก.ย.61 ณ จ.ภูเก็ต

โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งสาระความรู้ ความบันเทิง การเสวนา นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสาร HCFCs กิจกรรมเกมการตอบปัญหาชิงรางวัล พร้อมรับของที่ระลึกต่างๆ มากมาย