ข่าวสังคม » เทคนิคถลางเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมการบินต่อเนื่องยันล้ำหน้าหลายประเทศ

เทคนิคถลางเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมการบินต่อเนื่องยันล้ำหน้าหลายประเทศ

28 กันยายน 2018
1372   0

เทคนิคถลางเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมการบินต่อเนื่องยันล้ำหน้าหลายประเทศ

 

 

 

 

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่โรงแรมในยางบีช  รีสอร์ท  แอนด์  สปา  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ดร.สาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรมครูผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการ หรือครูผู้สอนหลักสูตรซ่อมบำรุงช่างอากาศยานซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอากาศยานในอุตสาหกรรมการบินจำนวน 42 ราย โดยมาจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทการบินกรุงเทพ  บริษัท เคส เอ วิเอชั่น และครูผู้เชี่ยวชาญอิสระ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดนี้ สอนให้กับนักศึกษาแผนกช่างอากาศยานจำนวน 6 วิทยาลัยทั่วประเทศที่เปิดสอนแผนกช่างอากาศยานที่สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคถลาง จ.ภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จ.ขอนแกน และวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

นางสาวกชกร บุษราภรณ์  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง จ.ภูเก็ต  เปิดเผยว่า ในฐานะเป็นผู้ร่วมริเริ่มคิดหลักสูตรช่างอากาศยาน และเป็นคนอาชีวศึกษาเห็นความพร้อมความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งมาจากผู้ประกอบการแล้วรู้สึกประทับใจอย่างมากที่บุคคลเล่านี้มีความเข้มแข็งมุ่งมั่นที่จะช่วยกันพัฒนาผลิตเยาวชนให้มีวิชาชีพมีความเชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานซึ่งเป็นตามความประสงค์และแนวทางนโยบายของศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภายใต้การบัญชาการของ พลเอกสุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายวิทยา  เกตุชู  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง  กล่าวว่าในนามของอนุกรรมการและเลขานุการ อ.กรอ.อศ.กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมการบินเห็นว่าครูผู้สอน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งที่ถ่ายทอดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้ผู้เรียน ดังนั้นการสร้างศักยภาพของครูเพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพโดยสร้างโอกาสพัฒนา ประสบการณ์การจัดทำแผน  แผนการจัดการการเรียนรู้ เทคนิควิธีสอน เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้เรียนจำเป็นต้องพัฒนาให้มีความรู้ความชำนาญ เป็นการเพิ่มทักษะวิชาชีพครูด้านอุตสาหกรรมการบิน

ดร.สาโรจน์  กล่าวว่า หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน การอาชีวศึกษาได้จัดการเรียนการสอนภายใต้อาชีวพรีเมียมที่มีการเรียนการสอนของการอาชีวหกแห่งเป็นหลักสูตรทีดีๆมากๆหลักสูตรหนึ่งและเป็นการจัดหลักสูตรที่ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์4.0ได้อย่างจัดเจนและเป็นรูปธรรม  เรื่องของการจัดการเรียนการสอนของอาชีวเราประเทศเราก้าวหน้าไปมากล้ำไปกว่าหลายประเทศซึ่งได้จัดหลักสูตรโดยมีผู้ประกอบการและหลายภาคส่วนร่วมกันทั้งบริษัทสายการบินต่างๆให้ความร่วมมือกับอาชีวในการพัฒนาหลักสูตรนี้ในการที่ให้นักเรียนชั้น ปวส.ให้เป็นช่างบำรุงอาการยานในอนาคตเป็นหลักสูตรที่ดีและมีประโยชน์กับประเทศชาติอย่างแน่นอน และหลักสูตรนี้ได้ผลิตนักเรียนจบไปแล้วและมีงานทำ  มีอาชีพที่มั่นคงทุกคน เป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศในการซ่อมบำรุงอากาศยานได้อย่างชัดเจน“วิทยาลัยเทคนิคถลางซึ่ง อยู่ใกล้สนามบินนานาชาติภูเก็ต เป็นสถานที่ ที่เหมาะมากในการที่จะพัฒนานักเรียนเพราะผู้เรียนสามารถใช้ท่าอากาศยานเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและจะเป็นตัวอย่างให้หลายๆแห่งในประเทศเราในการพัฒนาหลักสูตรนี้”