ข่าวสังคม » เทคนิคถลางดึงนายช่างเครื่องบินปลุกอารมณ์ ม.3 ม.6 เรียนอาชีวะ

เทคนิคถลางดึงนายช่างเครื่องบินปลุกอารมณ์ ม.3 ม.6 เรียนอาชีวะ

24 กันยายน 2018
751   0

วิทยาลัยเทคนิคถลาง เปิดรั่ว ให้ นักเรียน มัธยมต้น มัธยมปลาย ชมงานสุดยอดนวัตกรรมการบริหารจัดการการเรียนการสอนโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายศาสตร์ร่วมเพื่อดันภูเก็ตไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 24  กันยายน 2561 นายเศกสันต์ ขาวสุด ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอถลาง จ.ภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานสุดยอดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน-ครู-บุคลากร ตามรูปแบบการพัฒนาเชิงรุกวิทยาลัยเทคนิคถลาง “ถลางโมเดลสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายณัฐพันธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทเคส เอวิเอชั่น จำกัด พันอากาศเอกดอกเตอร์พชรภณ วีระกิจพานิช นายช่างบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน)  นายอภินัย ลีลากานต์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวะศึกษาภาคใต้2 จ.ภูเก็ต นายสมโชค  มีขวด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จ.ภูเก็ต นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย์สกุล ครูชำนาญการพิเศษวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบางเทา โรงเรียนมุสลิมวิทยา ภูเก็ต โรงเรียนหงส์หยกบำรุง และ โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ 15 ) จำนวน 200 คน และ มีครูแนะแนวและครูหัวหน้าวิชาการโรงเรียนเมืองถลาง โรงเรียนถลางพระนางสร้าง และโรงเรียนวีรสตีรอนุสรณ์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้มองเห็นการจัดการเรียนการสอนด้วยนวัฒกรรมใหม่และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและใช้ศาสตร์ทุกแขนงเพื่อการพัฒนาเยาวชนที่เป็นกำลังหลักของประเทศในอนาดต

ในโอกาสนี้ ประธานในพิธี ได้มอบโล่เกียรติคุณอันทรงคุณค่าผู้บริหารดีเด่น ด้านการพัฒนาหลักสูตรพรีเมียม สาขาช่างอากาศยาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21เมษายน 2561 ประกอบด้วยนายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการ นางสาวกชกร บุษราภรณ์ รองผู้อำนวยการ นายศุภมิตร เส็มสัน ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง และมอบเกียรติบัตรแก่ครูผู้สอนดีเด่น ด้าน พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ คือนางสาวอัจฉรา  น้อยเนตร นายเอกพล วิสุทธิกุล และนาวสาวสาธิตา บุญสุวรรณ์ ด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ คือนางสาวรัฐกานต์ สามสี นายธวัช ศรีรักษ์ นายเดชขจร แวรอนชักตี นางสาววิรยา จันทวงศ์ นายสุธินันท์ สามี และนายธีรวัฒน์ บุตรบุราณ ด้านสถานศึกษาคุณธรรม คือนายวิทยา บุตรโยธี และนางสาวเพ็ญนภา บิสลีมีน

 

 

 

 

นายณัฐพันธ์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า การจัดการเรียนการสอนระบบการศึกษาในปัจจุบันเอกชนมีความจำเป็นที่จะต้องช่วยแบ่งปั่นประสบการและความสำเร็จสู่เยาวชนเพื่อการพัฒนาประเทศไปพร้อมๆกัน และที่สำคัญจะเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนได้มองเห็นอนาคตตัวเอง

นายวิทยา กล่าวว่า จากข้อมูลของไอเอ็มดี ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทย ปี 2560 เมื่อเทียบกับนานาชาติ ไทยอยู่อันดับที่ 54 จาก 63ประเทศ ผลการทอสอบของ PISA สำรวจความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ การอ่าน และวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน ไทยอยู่อันดับที่ 49 สิงค์โปร์ อันดับ1 งบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาน้อยมากคิดเป็นร้อยละ 0.62 เกาหลีใต้ร้อยละ 4.22 สูงกว่าไทย 7 เท่า จากข้อมูลดั่งกล่าว เป็นเหตุผลที่ประเทศไทยพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงได้มีการจัดงานนี้ขึ้น

นางสาวกชกร กล่าวว่าวิทยาลัยเทคนิคถลาง ตอบโจทย์รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา และกระทรวงศึกษาธิการ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วย ที่กำกับดูแลโดยเฉพาะการอาชีวศึกษาภายใต้การบัญชาการของ ดร.สุเทพ ชิดตะยะวงศ์ ซึ่งมุ่งเน้นให้วิทยาลัยเทคนิคถลาง เป็นแก่นนำการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรช่างอากาศยาน และโดยภาพรวม วิทยาลัยเปิดให้เอกชนผู้ประกอบการทุกภาคส่วนรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนทั้งนี้มีเป้าหมาย เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศเข้าโหมด ไทยแลนด์ 4.0 เต็มรูป