ข่าวภูเก็ต » ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯ ภูเก็ตถึงรัฐบาลชะลอเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมบงกช-เอราวัณ

ยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าฯ ภูเก็ตถึงรัฐบาลชะลอเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมบงกช-เอราวัณ

24 กันยายน 2018
452   0

สมาชิกสภาพลังงานเพื่อประชาชนจังหวัดภูเก็ต กว่า 50 คนยื่น หนังสือ ขอให้ชะลอการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมบงกชและเอราวัณ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ส่งต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ระบุขอให้ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน อย่างน้อย 3 บาท /กิโลกรัม
 
เวลา 10.30 น. วันที่ 24 ก.ย.2561 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนรับหนังสือร้องเรียนเรื่องขอให้ชะลอการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมบงกชและเอราวัณออกไปก่อน จากนายสมคิด บางทอง  ประธานสภาพลังงานเพื่อประชาชนจังหวัดภูเก็ต และสมาชิกสภาพลังงานเพื่อประชาชนจังหวัดภูเก็ตกว่า 50 คนเพื่อให้จังหวัดเป็นสื่อกลางในการส่งเอกสารเรื่อง “ขอให้ชะลอการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมบงกชและเอราวัณ” ต่อให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีต่อไป
 
นายสมคิด บางทอง  ประธานสภาพลังงานเพื่อประชาชนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อขอให้จังหวัดได้รับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับรายนามผู้สนับสนุนให้เสนอรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ปฏิรูปพลังงานไทยให้เป็นธรรมต่อคนไทย ซึ่งมีการลงนามรายชื่อมาจำนวน 1,059 ราย โดยรายละเอียดในเอกสารต้องการให้รัฐบาลดำเนินการ 2 เรื่อง คือ1.แก้ไขเรื่อง TOR  แหล่งบงกชและเอราวัณให้ใช้ระบบสัญญาจ้างผลิตและตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติ 2.ขอให้แก้ไขโครงสร้างราคาพลังงานไทยให้ลดราคาแก๊สและน้ำมันอย่างน้อย 3 บาทต่อกิโลกรัม(ลิตร)มูลค่า 100,000 ล้านบาทต่อปี 
 
 
นายสมคิด กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องขอให้ชะลอการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมบงกชและเอราวัณออกไปก่อนเนื่องจากสมาชิกสภาพลังงานเพื่อประชาชนจังหวัดภูเก็ต มีความเห็นว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีข้อบกพร่องอย่างร้ายแรงซึ่งจะนำไปสู่การฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 164 (1) โดยจะทำให้การบริหารงานของคณะรัฐมนตรีไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนส่วนรวม สำหรับการยื่นเรื่องในวันนี้ถือเป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ที่ทำพร้อมกันกับสมาชิกสภาพลังงานเพื่อประชาชนทั่วประเทศ และมีตัวแทนส่วนหนึ่งเดินทางไปยื่นเรื่องดังกล่าวที่ส่วนกลางต่อรัฐบาลด้วย
 
โอกาสนี้นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เบื้องต้นจังหวัดจะรับหนังสือเอกสารหลักฐานต่างๆไว้โดยจะส่งต่อให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากนั้นจังหวัดจะสรุปเอกสารหลักฐานทั้งหมดส่งต่อให้แก่นายกรัฐมนตรีต่อไป