ข่าวสังคม » ทม.กะทู้ สนับสนุน ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล

ทม.กะทู้ สนับสนุน ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล

11 กันยายน 2018
523   0

ทม.กะทู้ สนับสนุน ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล

 

 

 

 

วันที่ 10 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองกะทู้ ได้จัดทำโครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปี 2561  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้แก่ประชาชนและกลุ่มผู้เล่นกีฬาต่างๆ มีวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามความต้องการ และความสำคัญของการเล่นกีฬา

เนื่องจากเทศบาลเมืองกะทู้ ได้จัดตั้งศูนย์กีฬาและนันทนาการ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกะทู้ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารการจัดการด้านการกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนในชุมชน เพื่อให้การบริการด้านกีฬาและนันทนาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรให้มีการส่งมอบอุปกรณ์ด้านการกีฬา อาทิ แบตมินตัน ลูกฟุตบอล ตะกร้อ  เป็นต้น ให้ทางศูนย์กีฬา โดยมี นายอรรถาพงษ์ จันทรัตนวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์การเล่นกีฬา เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สอดคล้องกับนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ที่จะให้ชาวกะทู้ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ทางด้านการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีนั่นเอง