ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตจัดงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลครบรอบ 49 วัน ให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม

ภูเก็ตจัดงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลครบรอบ 49 วัน ให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม

17 สิงหาคม 2018
386   0

ภูเก็ตจัดงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลครบรอบ 49 วัน ให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม

 

 

 

วันนี้ (17 ส.ค.) ที่ห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมติดตามงาน ตามโครงการ วาระยามเช้า บําบัดทุกข์ บํารุงสุข และติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 29 /2561 โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าการเตรียมจัดงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ครบรอบ 49 วัน ให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม มีผู้เสียชีวิต จำนวน 47 ราย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา

โดยจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวไทยจีน และคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว กำหนดจัดงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือฟินิกซ์ล่ม ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต มีกิจกรรมจิตอาสา พิธีทางศาสนา และกิจกรรมเดิน-วิ่งเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีน ณ บริเวณสวนสาธารณสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โดยมีกำหนดการดังนี้ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. เปิดมณฑลศาสนพิธีมหายาน เจริญพระพุทธมนต์ถวายพุทธฎีกา น้อมอัญเชิญพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระอาทิตตาพุทธเจ้า พระไภยสัชคุรุพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ เสด็จมาเป็นพุทธประทานเพื่อโปรดเหล่าดวงวิญญาณพี่น้องชาวจีนผู้ประสบอุบัติภัยทางทะเลจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561

เวลา 10.30 น.เจริญพระพุทธมนต์มหายานถวายเครื่องสักการะและโภชนาการภัตตาหารเจแด่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เวลา 11.00 น. เจริญพระสูตรมหายานอ่านประกาศรายชื่อพี่น้องชาวจีนที่เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุทางทะเล

เวลา 13.30 น.เจริญพระพุทธมนต์มหายานสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร กวนอิมโพธิสัตว์โปรดเหล่าดวงวิญญาณ (กวนอิมเก็ง) เวลา 14.30 น. สวดขมากรรมสูตร จุติสุขาวดีโลกธาตุ (หนี่ต่อฉ่ำ) เวลา 15.30 น. พิธีนำดวงวิญญาณเวียนธูปรอบสุวรรณเจดีย์และสระสัตตบงกช (โอยป๋อถะ-โอยโหน่ยตี้) เวลา 16.30 น. เจริญพระสูตรสังเวยเครื่องเซ่นไหว้พลาผลและโภชนาการอาหารเจแก่เหล่าดวงวิญญาณ

เวลา 17.30 น. พิธีเปิดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เวลา 17.45 น. พิธีกรรมทางศาสนา ประกอบด้วย พิธีกงเต๊ก การประกอบพิธีทางศาสนา 4ศาสนา ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์

วันที่ 23 สิงหาคม เวลา 05.00 น. กิจกรรมเดิน-วิ่งเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีน ณ บริเวณสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เวลา 18.00 น. พิธีถือศีลกินผักสวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต การแต่งกายนุ่งขาวห่มขาว เวลา 19.30 น. จุดเทียนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิต

โอกาสนี้ จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนแต่งกายชุดสีขาวร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตกรณีเรือล่มจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่22-23 สิงหาคม 2561 ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต