ข่าวภูมิภาค » เร่งพัฒนาวงการแพทย์ภาคใต้

เร่งพัฒนาวงการแพทย์ภาคใต้

1 สิงหาคม 2018
1460   0

   ที่ห้องประชุมทองจันทร์หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ “SMART MEDICINE in Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 1-3 ส.ค. 61 ที่คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. โดยมีแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งนักศึกษาแพทย์ จากทั่วภาคใต้ เข้าร่วมจำนวนมาก
     โดยการประชุมวิชากาในครั้งนี้ เป็นการมุ่งเน้นให้ผู้ที่อยู่ในวงการแพทย์ของภาคใต้ได้มีโอกาสทบทวนแนวทางการดำเนินการ พัฒนาองค์ความรู้ และติดตามความก้าวหน้าเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากสภาพสังคม เทคโนโลยี และระบาดวิทยาของโรคที่เปลี่ยนไป ตลอดจนนโยบายระบบสุขภาพของประเทศ และมีมุมมอง แนวคิดใหม่ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่เป็นเลิศ อีกทั้งยังมีการนำเสนอผลงานการวิจัย และนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ที่น่าสนใจตลอดทั้ง 3 วัน
  นอกจากนี้ภายในหลังพิธีเปิดงานยังได้มีไฮไลท์อยู่ที่การมอบรางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้ได้แก่ แพทย์หญิง พรทิพย์ เพชรมณี จากโรงพยาบาลเทพา จ.สงขลา แพทย์ผู้ที่ไม่ได้เพียบพร้อมด้วยต้นทุนทางชีวิต แต่เพียบพร้อมในความพยายาม ความรู้ ความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะทำทุกอย่างที่คิดว่าดี และเป็นประโยชน์กับคนรอบข้าง จนได้รับการเสนอชื่อ และได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว
      แพทย์หญิง พรทิพย์ เพชรมณี แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ประจำปี 2561 เปิดเผยเส้นทางชีวิตของตนเองว่า ในช่วงที่สอบได้คณะแพทย์ที่ ม.อ. เริ่มมีความกังวล เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง และตนเป็นคนชนบท อีกทั้งยังอยากที่จะเรียนพยาบาลที่ค่าเล่าเรียนถูกกว่า แต่มีอาจารย์แนะแนวได้แนะนำให้เลือกแพทย์เป็นอับดับ 1 พร้อมกับได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว และหลายๆฝ่าย รวมทั้งเงินสนับสนุนจากมหาลัย และทุนการศึกษาจากมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงมีแรงฮึดสู้ไม่ยอมสละสิทธิ์ จนกะทั่งเรียนจบแพทย์ได้ในที่สุด และเลือกที่จะเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลเทพา เนื่องจากอยากอยู่ใกล้บ้านเกิดใน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เพราะ ตนเองเติบโตในสังคมชนบทมาตั้งแต่เด็ก
       สำหรับบทบาทการทำงานในแต่ละวันจะมีทั้งการทำหน้าที่เป็นแพทย์ทั่วไปที่ทำการตรวจรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูผู้ป่วยตามปกติ แต่รับผิดชอบเพิ่มเติมด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์ และแพทย์ทางเลือก(ฝังเข็ม) แต่ไม่เคยรู้สึกว่าเหนื่อยในการทำหน้าที่เป็นแพทย์หรือการตรวจคนไข้ ซึ่งเมื่อเห็นคนไข้หรือชาวบ้านดีขึ้น กลับมายิ้มได้ ทำงานใช้ชีวิตต่อได้ ก็รู้สึกดีใจ แม้บางครั้งโรคไม่ได้หายไป แต่ผู้ป่วยสามารถอยู่กับโรคได้อย่างปกติสุข ก็ดีใจเช่นกัน ซึ่งในส่วนของ อ.เทพา จ.สงขลา ที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยนั้น มีประชากรประมาณ 70,000 คน จำนวนผู้ป่วยนอกประมาณ 30,000 คน ต่อปี เข้ารับการตรวจ 90,000-100,000 ครั้ง ต่อปี เฉลี่ยวันละประมาณ 300-400 คน ต่อวัน และเป็นผู้ป่วยในประมาณ 4,000-6,000 คน ต่อปี
        แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ประจำปี 2561 กล่าวว่า สิ่งที่ทำให้ตนเองทุ่มเทกับการทำงานมากขนาดนี้ได้นั้น อาจเป็นเพราะ รู้สึกว่า ได้ทำในสิ่งที่รัก ไม่ใช่ทำงาน บวกกับมีเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความกระตือรือร้นในการทำงาน เพื่อปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งทีมดีมีชัยไปกว่าครึ่งและทำงานง่ายขึ้นมาก รวมทั้งแรงผลักดันในการทำงาน คือ “รอยยิ้มของคนไข้” อีกทั้งยังได้ฝากถึงน้องๆที่เป็นนักศึกษาแพทย์ว่า ให้มีกตัญญูกตเวทิตา ให้เกียรติผู้อื่น อ่อนน้อมถ่อมตน และตั้งใจใส่ใจในการดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดอีกด้วย