ข่าวสังคม » เปิดให้บริการแล้ว เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทุ่งทอง อ.กะทู้

เปิดให้บริการแล้ว เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทุ่งทอง อ.กะทู้

4 กรกฎาคม 2018
833   0

เปิดให้บริการแล้ว เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทุ่งทอง อ.กะทู้ เคาน์เตอร์บริการลำดับที่ 6 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มุ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น

 

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 ก.ค.2561 ที่ไปรษณีย์ทุ่งทอง อ.กะทู้ จ. ภูเก็ต นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นประธานในพิธีเปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทุ่งทอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมีนายอุดม สมบูรณ์ หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์กะทู้ ในนามของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด, ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 8,  และพนักงานไปรษณีย์ทุ่งทอง เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกะทู้ เข้าร่วม

นายอุดม สมบูรณ์ หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์กะทู้  กล่าวว่า บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เปิดเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทุ่งทอง ณ อาคารเลขที่ 59/22 โครงการภูเก็ตวิลล่า ม. 4 ถ.พระภูเก็จแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด มุ่งสู่การ “เป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์และการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรในอาเซียน” มีนโยบายหลักของการทำงานในปี 2561 จะมุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศ ภายใต้แนวคิด POST EXCELLENCE ซึ่งมีหนึ่งหัวข้อที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานสากลที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานทางจริยธรรม สร้างการเติบโตอย่างสมดุลร่วมกับชุมชน สังคม และประเทศชาติไปพร้อมกัน โดยสร้างจุดสัมผัสการให้บริการที่มีคุณภาพและสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการโดยบุคลากรทุกระดับและทุกตำแหน่งหน้าที่เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในทุกบริการ

 

 

 

เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทุ่งทอง แห่งนี้ เป็นเคาน์เตอร์บริการลำดับที่ 6 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้เล็งเห็นแล้วว่า เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ทุ่งทอง เป็นจุดให้บริการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น ตลอดจนลูกค้าผู้ใช้บริการสะดวกในการส่งสิ่งของ และนับเป็นการเพิ่มจุดให้บริการด้านไปรษณีย์มากขึ้น มีการเปิดให้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปรษณีย์ลงทะเบียน พัสดุไปรษณีย์ สำหรับการรองรับการให้บริการกลุ่มลูกค้า e-commerce มีการเปิดให้บริการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงมีการบริการการเงิน รับชำระค่าบริการต่าง ๆ (Pay at Post) จำหน่ายสินค้าไปรษณีย์ กล่อง ซอง สินค้าที่ระลึก สินค้าฝากขาย แสตมป์สะสม โดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.