ข่าวสังคม » ซอยด็อกฯ จัดกิจกรรม รักสัตว์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะหาดไม้ขาว ได้ขยะกว่า 2.5 ตัน 

ซอยด็อกฯ จัดกิจกรรม รักสัตว์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะหาดไม้ขาว ได้ขยะกว่า 2.5 ตัน 

2 กรกฎาคม 2018
732   0

ซอยด็อกฯ จัดกิจกรรม รักสัตว์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะหน้าชายหาดไม้ขาว ได้ขยะกว่า 2.5 ตัน 
 
เมื่อวันที่ 2ก.ค.2561 นายจอห์น ดัลลีย์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย หรือ ซอยด็อกฯ ระบุว่าเปิดเผยว่า มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ได้จัดกิจกรรม “รักสัตว์ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Soi Dog Goes Green “ โดยรวบรวมเหล่าเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และแขกผู้แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมมูลนิธิฯ ไปยังหาดไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อร่วมเก็บขยะ ทำความสะอาดชายหาด  
 
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร กว่า 50 คน โดยร่วเก็บมขยะทั้ง เศษไม้ เชือก เศษแก้ว และพลาศติกชนิดต่างๆ ได้มากถึง 2,576 กิโลกรัม ก่อนนำขยะ ดังกล่าวไปส่งยังเตาเผาขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตเพื่อทำลายตามขั้นตอนต่อไป
 
ทั้งนี้ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยได้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Soi Dog Goes Green มาตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านวิธีการหลากหลาย ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดี มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และ ในฐานะมูลนิธิด้านสวัสดิภาพสัตว์ ซอยด๊อกเข้าใจเป็นอย่างดีว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมีความสำคัญต่อชีวิตของคนและสัตว์มากเพียงใด และกิจกรรมในครั้งนี้ก็มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล อันเป็นสมบัติล้ำค่าของจังหวัดภูเก็ตไม่ให้เสื่อมโทรม และยังคงทัศนียภาพที่สวยงามอยู่เสมอ เพื่อให้ทั้งคนและสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันในสิ่งแวดล้อมที่ดีได้