ข่าวสังคม » สโมสรไลอ้อน ภูเก็ต เพริล์ จัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศล

สโมสรไลอ้อน ภูเก็ต เพริล์ จัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศล

1 กรกฎาคม 2018
606   0

สโมสรไลอ้อน ภูเก็ต เพริล์ จัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศล ภายใต้ชื่องาน ” Open Your Heart Day” เพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส พร้อมส่งมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ให้กับเด็กจากมูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 30 มิ.ย.2651 ที่ร้านอาหารฝรั่งเศส ลาบูเชอรี่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานกาล่าดินเนอร์การกุศล ภายใต้ชื่องาน ” Open Your Heart Day ” ซึ่งจัดโดยสโมสรไลออนส์ ภูเก็ต เพริล์ โดยมี ไลอ้อนอเล็กซี่ โปรตาโซฟ ประธานการจัดงานฯ, ไลอ้อนอิกอร์ โปรตาโซฟ ประธานสโมสรไลอ้อน ภูเก็ต เพริล์ พร้อมด้วย สมาชิกสโมสรไลอ้อน ภูเก็ต เพริล์, นายเรวัต อารีรอบ, หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วม

 

 

ไลอ้อนอิกอร์ โปรตาโซฟ ประธานสโมสรไลอ้อน ภูเก็ต เพริล์ กล่าวว่า สโมสรไลอ้อน เพริล์ ภูเก็ต เป็นสโมสรที่มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ โดยทุกปี ทางสโมสรจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดหาและตัดแว่นตาให้กับโรงเรียน และในปีนี้ทางสมาชิกของสโมสร ได้มีความคิดร่วมกันที่จัดทำกิจกรรม เพื่อระดมทุนเข้ากองทุนของสโมสรไลอ้อน ภูเก็ต เพริ์ล สำหรับช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส จึงได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรัก ให้รอยยิ้มกับเด็กๆในวันนี้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ทางสโมสรไลอ้อน ภูเก็ต เพริล์ ได้ร่วมกันมีความคิดที่จะระดมทุนเพื่อเข้ากองทุนของสโมสร จึงได้จัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศลในครั้งนี้ขึ้น เพื่อช่วยเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส ที่มูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน คือ การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และขอชื่นชมผู้ใหญ่ทุกท่าน และไลอ้อนอเล็กซี่ โปรตาโซฟ ซึ่งแม้จะเป็นชาวต่างชาติแต่มีความรักให้กับเมืองไทย และการที่ทุกภาคส่วนได้มองเห็นประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตนเอง ก็จะทำให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้ สำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ให้กับมูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย ในครั้งนี้ จะทำให้เด็กเหล่านั้นได้เข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในยุค 4.0 และขอขอบคุณทางสโมสรไลอ้อน ภูเก็ต เพริล์ และทุกภาคส่วน ที่ได้เสียสละเวลา และร่วมระดมทุน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโสมสร ซึ่งยังมีเด็กในชุมชนที่ยังขาดโอกาสและต้องการความช่วยเหลือและแรงสนับสนุนจากทุกท่าน และขอขอบคุณผู้จัดที่ได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันระดมทุนเพื่อเด็กๆ

ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการมอบอุปกรณ์การเรียน เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 12 เครื่อง ให้กับเด็ก จากมูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสสัมผัสเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเพิ่มทักษะในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์