ข่าวสังคม » ภูเก็ตเปิดอบรม “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ภาค 5”

ภูเก็ตเปิดอบรม “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ภาค 5”

30 มิถุนายน 2018
656   0

ภูเก็ตเปิดอบรม “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ภาค 5” ในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2561

 

 

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2561 ที่โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ภาค 5” ในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2561 โดยมีนางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายเชาวร์ เรืองสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิด

โดย นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเน้นย้ำให้เยาวชนตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้จากวิทยากร อย่างตั้งใจ เพื่อนำไปรณรงค์เชิญชวนเพื่อน ครอบครัว ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมาบริจาคโลหิต เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตที่เกิดขึ้นเป็นประจำ พร้อมทั้งเป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง ไปจนกว่าอายุครบ 70 ปี และมีเมตตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน อย่างไรก็ตามขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสร้างกลุ่มเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตให้ เก่ง ดี มีจิตอาสา และมีคุณธรรมต่อไปในภายภาคหน้า

 

 

 

นายเชาวร์ เรืองสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดทำโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 จนถึงปี พ.ศ.2560 รวม 18 ปี มีสถานศึกษาเข้าร่วม 3,047 แห่ง ครูและนักเรียนที่ผ่านการอบรม จำนวน 26,733 คน โดยแนวคิดท่านวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา และพาณิชยการ เป็นเยาวชนที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตอาสา และรู้จักการเป็น “ผู้ให้” โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้บริจาคโลหิต เป็นผู้นำประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบริจาคโลหิตแก่บุคคลที่อยู่ใกล้ตัว รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีแก่เยาวชน ในขณะเดียวกัน กิจกรรมบริจาคโลหิตที่จัดในสถานศึกษานั้น จะเป็นกิจกรรมประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโลหิต

สำหรับการจัดทำโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2561 ดำเนินกิจกรรมตามแนวคิด “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ภาค 5” ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ 14 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดสงขลา ตรัง กระบี่ ภูเก็ต ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ชัยภูมิ มุกดาหาร ลพบุรี นครสวรรค์ เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน

 

 

 

กิจกรรมการอบรม “ทำดี ทำง่าย ให้เลือด” ในวันนี้ มุ่งเน้นให้ความรู้เรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิต จากสื่อวีดิทัศน์ นิทรรศการ และผลิตภัณฑ์โลหิตจริง การส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและระดมความคิดส่งเสริมการบริจาคโลหิตในสถานศึกษา การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย สำนักสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต วิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเครือเจริญโภคภัณฑ์ และสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต โดยมีสถานศึกษา เข้าร่วม 8 แห่ง มีครูและนักเรียนเข้าอบรม 165 คน