ข่าวเศรษฐกิจ » ผู้ประกอบการค้า 5 จังหวัดชายแดนใต้เจรจาเปิดตลาดการค้ากับภูเก็ต

ผู้ประกอบการค้า 5 จังหวัดชายแดนใต้เจรจาเปิดตลาดการค้ากับภูเก็ต

22 มิถุนายน 2018
1102   0

5 จังหวัดชายแดนใต้นำผู้ประกอบการเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดตลาดการค้า
 
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 ที่โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต อ. เมืองภูเก็ต น.ส.ณัฐฐิญา  ชำนาญ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส ในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา ยะลา สตูล ปัตตานี และนราธิวาส ได้นำผู้ประกอบการเข้าพบปะเจรจากับผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายเดชา เพ็ชรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วม
 
 
น.ส.ณัฐฐิญา กล่าวว่า การเจรจาการค้า (Bussiness Matching) ของผู้ประกอบการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดตลาดสินค้าของ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจะเป็นการขยายตลาดสู่จังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตที่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการกระจายสินค้าเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากต้องมีการนำเข้าสินค้าจากจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวบริโภคและซื้อสินค้าของที่ระลึกต่าง ๆ 
 
สำหรับการเจรจาการค้าในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจังหวัดละ 6 ราย รวม 30 รายเข้าร่วม โดยได้นำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น โรตีแช่แข็งสำเร็จรูป จากจังหวัดยะลา  ข้าวเกรียบปลา จากจังหวัดปัตตานี ปลากุเลาเค็มป้าอ้วน จากจังหวัดนราธิวาส  เนื้อแปรรูป เนื้อสมุนไพร จากจังหวัดสตูล ผลิตภัณฑ์ผ้าทอรักษ์บ้านเราจากจังหวัดสงขลา เป็นต้น
 
ทั้งนี้ทางผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตได้มีความสนใจในสินค้าต่าง ๆ เพื่อนำมาเปิดตลาดในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าและส่งเสริมให้สินค้าที่ผลิตใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ สามารถมีตลาดรองรับเพิ่มขึ้นต่อไป