ข่าวกีฬา » ทม.กะทู้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สร้างความสมานฉันท์ในชุมชน

ทม.กะทู้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สร้างความสมานฉันท์ในชุมชน

19 มิถุนายน 2018
1332   0

ทม.กะทู้ จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สร้างความสมานฉันท์ในชุมชน

 

 

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2561 เทศบาลเมืองกะทู้ จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี 2561 โดยมี นายชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ อาคารอินทนิล โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกะทู้ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจน ตัวแทนนักกีฬาแต่ละชุมชนในเขตเมืองกะทู้ ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดได้มีขบวนพาเหรดกีฬาชุมชน ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ จนถึงสถานที่จัดกิจกรรม

กิจกรรมดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ชาวในทู เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ในชุมชน ความมีน้ำใจนักกีฬา ให้ชาวในทู ได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเล่นกีฬา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักการใช้เวลาวางให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมชนและระหว่างชุมชนด้วยกันเอง เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีกีฬาพื้นบ้านไม่ให้สูญหายตามการเวลา