ข่าวภูเก็ต » กงสุลใหญ่ฯ จีน ประจำจังหวัดสงขลาหารือร่วมภูเก็ตดูแลความปลอดภัย นทท.

กงสุลใหญ่ฯ จีน ประจำจังหวัดสงขลาหารือร่วมภูเก็ตดูแลความปลอดภัย นทท.

23 พฤษภาคม 2018
152   0

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา หารือร่วมจังหวัดภูเก็ต หามาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจีนทั้งทางน้ำและทางถนน หลังมีอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจำนวนมากในแต่ละปี
 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต จ.ภูเก็ต  Mr.Zhou Haicheng กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย Ms.Zhang Xinhong ผู้อำนวยการสำนักงานของกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนประจำประเทศไทย Ms.Ma Cuihong รองกงสุลใหญ่และหัวหน้าสำนักงานกงสุลจีนประจำจังหวัดภูเก็ตของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐจีนประจำจังหวัดสงขลา และคณะ ประชุมร่วมกับ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.ชลิต ถิ่นธานี รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พลเรือตรีวิธนรัชต์ คชเสนี เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นางศิระวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายบัญญัติ คันธา ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ตำรวจน้ำ ,ตำรวจท่องเที่ยว ,เจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ภูเก็ต, มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวทางภาคใต้ของปรเทศไทย ปี 2561

 

 

 
ด้วยนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปี โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา สูงถึง 9.8 ล้านคน และเดินทางมาภูเก็ต กระบี่ และพังงา สูงถึง 3 ล้านคน ทำรายได้กว่าแสนล้านบาท และในไตรมาสแรกของปี 2561 นี้ เข้ามาท่องเที่ยวแล้ว 8.5 แสนคน เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 33%
 
จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาสูง ทำให้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตเป็นตัวเลขที่สูงในแต่ละปี โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวยังภูเก็ต กระบี่ และพังงา จมน้ำเสียชีวิตถึง 49 คน และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนน 8 ราย โดยเฉพาะการเสียชีวิตจากการลงไปดำน้ำตื้นสูงสุด รวมไปถึงอุบัติเหตุทางเรือ ทำให้นักท่องเที่ยวจีนได้รับบาดเจ็บถึง 157 รายในปีที่ผ่านมา ส่วนทางถนนนั้นจะเกิดกับรถทัวร์และรถตู้ ปีที่แล้วจนถึง เม.ย.ปีนี้ บาดเจ็บ 194 ราย จากสภาพรถที่เก่า เบรกมีปัญหา ความเหนื่อยล้าของคนขับ เป็นต้น 

ปัญหาที่เกิดขึ้น ทางสถานกงสุลฯ ได้ทำงานร่วมกับจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ทำให้แนวโน้มการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวจีนลดลง แต่ทั้งทางจีนและจังหวัดภูเก็ตต้องการที่จะหามาตรการในการแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวจียเสียชีวิตน้อยที่สุด 
 
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตรับทราบปัญหาการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวทั้งจากการจมน้ำ และอุบัติเหตุบนถนนมาโดยตลอด พยายามที่จะหาแนวทางในการแก้ไขให้การเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด แต่ในส่วนของนักท่องเที่ยวจีนที่มีตัวเลขการเสียชีวิตสูงเนื่องจากนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาภูเก็ตสูงมากในแต่ละปี ซึ่งทุกฝ่ายจะร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและเดินทางกลับประเทศด้วยความสุขและความปลอดภัย โดยเฉพาะในเรื่องการจมน้ำเสียชีวิตที่ขณะนี้ทางอบจ.ภูเก็ตได้ว่าจ้างไลฟ์การ์ดดูแลความปลอดภัย และในปีหน้าทางท้องถิ่นจะเป็นคนจัดจ้างเองโดย อบจ. เข้าไปสนับสนุนงบประมาณ จะเป็นไลฟ์การ์ดที่ผ่านมาตรฐานระดับสากล มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางทะเล ที่เกาะยาว เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวร่วมกันในทะเลอันดามัน และอีกหลายมาตรการ

ด้าน Mr.Zhou Haicheng กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทางสถานกงสุลฯ ต้องขอขอบคุณจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ร่วมกันดูแลนักท่องเที่ยวจีนด้วยดีตลอดมา และให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ในรอบปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจีนได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต ที่ภูเก็ต ทางผู้ว่าฯ และจังหวัดได้ดูแลเป็นอย่างดี ทั้งไปเยี่ยมให้กำลังใจที่โรงพยาบาล ประชุมติดตามปัญหาและแนวทางแก้ไข ทำให้รู้สึกได้ว่าจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทำให้อัตราการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มลดลงถือเป็นเรื่องที่ดีมาก