ข่าวภูเก็ต » ก.ท่องเที่ยวฯ จัดอบรมหลักสูตรช่วยเหลือ นทท.ทางน้ำใน 3 จังหวัดอันดามัน

ก.ท่องเที่ยวฯ จัดอบรมหลักสูตรช่วยเหลือ นทท.ทางน้ำใน 3 จังหวัดอันดามัน

16 พฤษภาคม 2018
190   0

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมหลักสูตร “การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำใน 3 จังหวัดอันดามัน (กระบี่ พังงา ภูเก็ต) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

 

 

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดอบรมหลักสูตร “การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำใน 3 จังหวัดอันดามัน(กระบี่/พังงา/ภูเก็ต) โดยมีนางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจนำเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และมี นางศิรวี วาเล๊าะ  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา, ทีมวิทยากรจากชมรม Go – Eco Phuket, มัคคุเทศก์ใน 3 จังหวัดอันดามัน( กระบี่/พังงา/ภูเก็ต) และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เข้ารับการอบรม กว่า 70 คน

นางศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจนำเที่ยว กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว โดยสนับสนุนให้มัคคุเทศก์ใน 3 จังหวัดอันดามัน (กระบี่ พังงา ภูเก็ต)  และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้เรียนรู้ทักษะในการปฏิบัติตนในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ถูกต้องและทันท่วงทีเมื่อประสบอุบัติเหตุทางทะเล และป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสีย ตลอดจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและเสริมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติ

 

 

การอบรมในครั้งนี้กำหนด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ ในด้านต่างๆ อาทิ ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระเบียบกฎหมายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ และได้รับการฝึกทักษะด้านการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำ  จากทีมวิทยากรจากชมรม Go-Eco Phuket ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูดำน้ำจากสถาบัน PADI  (อ่านว่า แพ-ดี้) อันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางทะเล  รวมทั้งช่วยเสริมสร้างเครือข่ายในกลุ่มของผู้เข้ารับการอบรม  นำไปสู่ความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป