ข่าวภูมิภาค » ใต้รณรงคเดือนแห่งสันติสุข

ใต้รณรงคเดือนแห่งสันติสุข

15 พฤษภาคม 2018
1007   0

ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดงานรวมพลังประชารัฐ ญาลันนันบารู “ต้อนรับรอมฎอน ฮ.ศ.1439” โดยมี พลเอก เกื้อกูล อินนาจักร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายญาลันนันบารู และเครือข่ายจิตอาสาญาลันนันบารู ในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรงกว่าสองพันคน
พลตรี ภัทรเดช อวานนท์ หัวหน้าศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า โครงการญาลันนันบารู เป็นโครงการที่สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน เน้นการป้องกัน ยาเสพติดให้กับเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษา รวมทั้งในสถาบันศึกษาปอเนาะ ต่อมาได้มีแนวคิดป้องกันภัยยาเสพติดให้กับเด็กๆ ตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป เพิ่มจากกลุ่มเป้าหมายเดิม เรียกว่า ญาลันนันบารูจูเนียร์ รวมแล้วมีเยาวชนที่เป็นสมาชิกญาลันนันบารูแล้วกว่า 6 หมื่นคน และหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของทุกปี เมื่อใกล้ถึงเดือนรอมฎอน เหล่าสมาชิกชาวญาลันนันบารูจะมารวมตัวกัน เพื่อแสดงพลัง รณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมทั้งการปฏิเสธ ความรุนแรงทุกรูปแบบ อันเป็นการต้อนรับเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ อีกทั้งยังเชิญชวนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ให้ยึดถือหลักปฏิบัติที่สำคัญของศาสนาและปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอน ให้ครบถ้วนและเป็นไปอย่างสมบูรณ์
อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมรวมพลังในครั้งนี้ นอกจากการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ต้อนรับเดือนรอมฎอน ให้เป็นเดือนแห่งความสันติสุขและปลอดยาเสพติดแล้ว กลุ่มเครือข่ายยังได้ร่วมกันกล่าวปฏิญาณตนเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺ และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณมัสยิดกลางจังหวัดยะลา โดยกลุ่มรถมอเตอร์ไซเล็ก ของเครือข่ายญาลันนันบารู ทำความดีต้อนรับเดือนรอมฎอน