ข่าวภูเก็ต » พ่อเมืองภูเก็ตลงหาดไม้ขาว

พ่อเมืองภูเก็ตลงหาดไม้ขาว

12 พฤษภาคม 2018
238   0

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยว ณ บริเวณหาดไม้ขาว อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต

วันที่12 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายนรภัทรปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยทนายสนิท ศรีวิหค , นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นายกองโทอดุลย์ ชูทองนายอำเภอถลาง ,นายประพันธ์ ขันธ์พระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต,

นางศิรวี วาเล๊าะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ,เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด ณ บริเวณหาดไม้ขาว ชายหาดหน้าโรงแรมเวสท์แซนด์ หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายวิรัตน์ มาแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ให้การต้อนรับ และรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด ที่บริเวณชายหาดไม้ขาวซึ่งขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่จำนวน 5 คนโดยหลังจากนี้จะมีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 3 คนเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนเวรในการปฏิบัติหน้าที่หรือทดแทนการทำงานกันได้หากมีเจ้าหน้าที่ฯลาหรือเจ็บป่วย
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบว่า บริเวณ หาดไม้ขาว ยังไม่มีระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า,กล้อง CCTV
และจุดบริการนักท่องเที่ยว ดังนั้น จึงมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเร่งสำรวจระบบสาธารณูปโภคเร่งติดตั้งระบบไฟฟ้าและการติดตั้งระบบกล้อง CCTV โดยเร็วที่สุดเพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งมอบหมายให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าฉัตรไชยดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจตู้แดงเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว และให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตดำเนินการจัดตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยวมาประจำณบริเวณชายหาดไม้ขาวแห่งนี้ด้วย

โอกาสนี้นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด ที่ปฏิบัติงาน โดยหากขาดเหลือสิ่งใดก็ขอให้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ดูแลสนับสนุนอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย,ตู้ยา ,เรือยางและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือชีวิต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ด
มีอุปกรณ์พร้อมในการช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยว