ข่าวภูมิภาค » เข้มปลอดภัยครูเปิดเทอม

เข้มปลอดภัยครูเปิดเทอม

11 พฤษภาคม 2018
769   0

 เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายพงศ์เทพ ไข่มุกค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาจังหวัดปัตตานี โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ผู้แทนครู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เริ่มจะดีขึ้นตามลำดับ แต่ทางหน่วยงานความมั่นคงยังต้องมีมาตราการณ์ในการเฝ้าระวังเหตุอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในห้วงเดือนพฤษภาคม 2561 สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 16พค. และเพื่อให้หน่วยกำลังเขตพื้นที่การศึกษา และฝ่ายปกครองได้ทบทวน และปรับแผนรักษาความปลอดภัยครูให้มีความปลอดภัยสูงสุดโดยให้โรงเรียน ครู เป็นศูนย์กลาง และให้มีการบูรณาการหน่วยกำลังทั้ง 3 ฝ่าย ที่จะต้องดูแลความปลอดภัยครู ตั้งแต่บ้าน/บ้านพัก เส้นทาง และขณะทำการสอนตลอด 24 ชั่วโมง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อควบคุม ติดตาม การบังคับใช้และการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ของหน่วยกำลัง ทหาร ตำรวจ และฝ่ายพลเรือน ให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างให้ผู้ก่อเหตุรุนแรง สามารถกระทำต่อครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาหรือเป้าหมายอ่อนแอที่อยู่ในการรักษาความปลอดภัย แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติตามแผน รายงานการรักษาความปลอดภัยครูฯ ให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงทราบ
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ในที่ประชุมเห็นว่ามาตรการร์การรปภ.ครูห้วงที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดีและได้รับความร่วมจากจนท.ทุกฝ่าย ในการทุ่มเทดูแลยุคคลากรทางการศึกษา จึงขอให้หน่วนความมั่นคงให้ปฏิบัติหน้าที่เหมือนทุกปีที่ผ่านมา และเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูมีความมั่นใจมากขึ้น