ข่าวสังคม » ภูเก็ตออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน ต.ไม้ขาว

ภูเก็ตออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน ต.ไม้ขาว

11 พฤษภาคม 2018
401   0

จังหวัดภูเก็ตออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนพื้นที่ ต.ไม้ขาว ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดท่าฉัตรไชย หมู่ที่ 5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาฟัน และการตรวจรักษาแพทย์แผนไทย โดยแพทย์ ทันตแพทย์และแพทย์แผนไทย มีประชาชนให้ความสนใจทยอยเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง

 

 

นางสาวประพรศรี นรินทร์รักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ว่า ด้วยจังหวัดภูเก็ตได้รับพระราชทานเป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 44 เมื่อปี พ.ศ.2518 รวมระยะเวลา 43 ปี ในทุกปีได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อสนองพระราชปณิธานในองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) มาโดยตลาด

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. พระองค์ทรงสืบสานปณิธานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดวัตถุประสงค์เดิมคือ ช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค ส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม หรือพื้นที่ที่คณะกรรมการกำหนด

ในปีงบประมาณ 2561 มูลนิธิ พอ.สว.ได้อนุมัติแผนให้จังวัดภูเก็ตออกหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว. จำนวน 8 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ในการออกหน่วย ได้จัดกิจกรรมให้บริการแก่ประชาชนไม้ขาว มีการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาฟัน และตรวจรักษาแพทย์แผนไทย โดยแพทย์ ทันตแพทย์และแพทย์แผนไทย