ข่าวสังคม » ภูเก็ตจัดรับฟังความคิดเห็นแก้ไขปัญหาลิงแสม-ลิงกัง

ภูเก็ตจัดรับฟังความคิดเห็นแก้ไขปัญหาลิงแสม-ลิงกัง

11 พฤษภาคม 2018
351   0

จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในเวที ประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาลิงแสม และลิงกังในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดจากความมีส่วนร่วมความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
 
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้จัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากลิงแสมและลิงกังในจังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน และเพื่อควบคุมจำนวนประชากรลิงแสมและลิงกังในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ไม่ให้เป็นมีปริมาณมากเกินไปป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อเคลื่อนย้ายลิงไปอยู่ในพื้นที่เกาะที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่เกาะและอยู่ระหว่างการประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาลิง โดยมีแผนปฏิบัติการดังนี้

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (สุดซอยท่าจีน) วันที่ 24 พฤษภาคม2561 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ศูนย์ประชุมคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต (เยื้องจุดชมลิงเกาะสิเหร่) วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.ที่บริเวณหอฉันวัดเจริญสมณกิจ(วัดหลังศาล)  วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.ที่บริเวณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติกิ่งแก้วพัฒนา (สุดซอยกิ่งแก้ว ซอย 9) และวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.รับฟังความคิดเห็นบริเวณพระอุโบสถชั้นล่าง วัดเขารังสามัคคีธรรม
 
โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเวที ประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาลิงแสม ในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อให้การแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน จากลิงแสมและลิงกังในจังหวัดภูเก็ต ได้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดจากความมีส่วนร่วมความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง