ข่าวเศรษฐกิจ » เกษตรฯ ถกหน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ราคากุ้งตกต่ำ

เกษตรฯ ถกหน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ราคากุ้งตกต่ำ

30 เมษายน 2018
752   0

เกษตรฯ ถกหน่วยเกี่ยวข้องและภาคเอกชนแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ เร่งแผนด่วนเจรจาผู้ประกอบการปรับลดราคาปัจจัยการผลิต พร้อมอ้อนผู้ส่งออกเพิ่มราคารับซื้อกุ้งจากเกษตรกร ลั่นได้ข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือชัดเจนภายใน 10 พ.ค.

นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมหารือมาตรการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนครศรีธรรมราช อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมแช่เยือกแข็งไทย โดยมีบริษัทผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่เข้าร่วมหารือ ว่า ผลการหารือร่วมกันเบื้องต้นขณะนี้แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ มาตรการเฉพาะหน้าหรือเร่งด่วน และมาตรการระยะปานกลางและระยะยาว

สำหรับมาตรการระยะเร่งด่วน คือ การหารือร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเจรจาขอปรับลดราคาปัจจัยการผลิตในการเลี้ยงกุ้งตามที่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ร้องขอ และการขอความร่วมมือผู้ประกอบการรายใหญ่ที่รับซื้อกุ้งเพื่อส่งออก รับซื้อกุ้งขาวแวนนาไมจากเกษตรกรในราคาที่สูงขึ้นกว่าราคาที่รับซื้ออยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ที่ราคา 105 – 115 บาท /ขนาดกุ้ง 100 ตัว ซึ่งทางภาคเอกชนได้ตอบรับข้อเสนอของกระทรวงเกษตรฯ ไปหารือกันในกลุ่มผู้ประกอบการอีกครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปเรื่องราคาที่ชัดเจน

ส่วนมาตรการระยะปานกลางและระยะยาว คือ การบริหารจัดการผลผลิตกุ้งให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และการควบคุมคุณภาพการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก เนื่องจากขีดความสามารถแข่งขันการส่งออกกุ้งของไทยมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากที่เคยส่งออกเป็นอันดับ 1 แต่ปัจจุบันมีประเทศคู่แข่งที่ผลิตกุ้งราคาต้นทุนต่ำกว่าและได้ผลผลิตที่มากกว่าเกิดขึ้น โดยเฉพาะอินเดียที่มีผลผลิตกุ้งปีนี้ถึง 600,000 – 700,000 ตัน ขณะที่ไทยมีผลผลิตกุ้งเฉลี่ย 200,000 ตัน เมื่อประเทศคู่แข่งผลิตกุ้งมากกว่าต้นทุนที่ต่ำกว่าก็เกิดการแย่งตลาด จึงส่งผลกระทบต่อราคากุ้งในประเทศไทย ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมงจะต้องเร่งจัดระเบียบการเลี้ยงกุ้ง การขึ้นทะเบียนฟาร์มของเกษตรกร เพื่อให้สามารถกำกับดูแลและควบคุมคุณภาพเพาะเลี้ยงไม่ให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตเกินความจำเป็นที่ส่งผลต่อต้นทุนที่สูง รวมถึงคุณภาพกุ้งของไทยที่เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น และขอความร่วมมือภาคเอกชนลดปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงกุ้งด้วย

“ฝากถึงเกษตรกรว่าขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยเร่งด่วนแล้ว จึงขอความร่วมมืออย่าหลงเชื่อข่าวลือใด ๆ ดังนั้น ขอให้รอความชัดเจนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ หรือรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่จะมีการแจ้งอย่างเป็นทางการไปยังกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดถึงเกษตรกรโดยตรง โดยคาดว่าน่าจะมีความชัดเจนในมาตรการต่าง ๆ ภายใน 10 พฤษภาคมนี้แน่นอน” นายกฤษฏา กล่าว