ข่าวการเมือง » รัฐบาลเริ่มเดินหน้ารัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ พ.ค.นี้

รัฐบาลเริ่มเดินหน้ารัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ พ.ค.นี้

30 เมษายน 2018
978   0

รัฐบาลเริ่มเดินหน้ารัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบพ.ค.นี้ มีจุดบริการ 40,000 จุด ขณะที่ ม.ค. 62 เปิดให้บริการ citizen feedback ให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ครั้งที่ 1/2561 วันนี้ (30 เม.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล รับทราบความก้าวหน้าที่น่าสนใจ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ ทั้งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมที่ดิน ลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้คำขอขึ้นทะเบียนอาหารและยา และการรังวัดที่ดินทำได้รวดเร็วมากขึ้น

ขณะที่ การเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้น สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จะระบุตำแหน่งจุดให้บริการประชาชน 40,000 จุด เริ่มให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2561 ส่วนในเดือนสิงหาคม จะยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน จากหน่วยงานผู้ให้บริการ พร้อมเปิดใช้แอพพลิเคชั่นบอกข้อมูลบริการ จากนั้น ในเดือนตุลาคม จะเริ่มยกเลิกสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และ ในเดือนมกราคม 2562 จะเปิดให้บริการ citizen feedback ให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจ การใช้บริการ และ ส่งความคิดเห็น รวมทั้ง ข้อร้องเรียน

สำหรับเรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ได้ดำเนินการสร้างกระบวนทัศน์ และ หลักคิดสำหรับคนไทย 5 ด้าน คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และ รับผิดชอบ และได้ประกาศเจตนารมณ์พันธสัญญาร่วมกันขององค์กรภาคีเครือข่าย มาแล้ว 275 เครือข่าย โดยงานใหม่ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐเพิ่มเติมใน 3 เรื่อง คือ ธุรกิจพาณิชย์นาวี เป็นการพัฒนาการให้บริการแบบ one stop service ด้านแรงงานทางทะเล // ใบอนุญาตด้านการเกษตร มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการควบคุมการอนุญาตการครอบครองสารเคมี เพื่อนำมาใช้คลุกเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการบริหารจัดการคิวโรงพยาบาล โดยพัฒนาระบบคิวกลาง สำหรับนัดหมายเข้ารับการรักษา ระบบแจ้งเตือนก่อนวันนัด การแจ้งเตือนรับบริการตั้งแต่ต้นจนจบ รวมทั้ง ต้นแบบแอพพลิเคชั่น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการคิวภายในโรงพยาบาล ซึ่งจะขยายผลต่อไปจำนวน 50 โรงพยาบาล