ข่าวเศรษฐกิจ » คลังเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจ 7 เดือนแรกเกินเป้า

คลังเก็บรายได้รัฐวิสาหกิจ 7 เดือนแรกเกินเป้า

30 เมษายน 2018
489   0

สคร.จัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจ 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 36 ช่วยรักษาเสถียรภาพการคลัง

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า เดือนเมษายน 2561 สคร.จัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจ 44,441 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 19,624 ล้านบาท ส่งผลให้ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 – เม.ย.61) สคร.จัดเก็บรายได้จากรัฐวิสาหกิจ 112,588 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายสะสม 29,793 ล้านบาท หรือสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 36 ซึ่งมีส่วนช่วยรักษาเสถียรภาพการคลังของประเทศ

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สะสมสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. โดยสาเหตุหลักที่รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้แผ่นดินสูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพบริหารจัดการเพิ่มขึ้นจากการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมายกระดับกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว สามารถตอบสนองต่อสภาพการแข่งขันหรือสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ดีขึ้น