ข่าวพระราชสำนัก » ผบ.ทสส.วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผบ.ทสส.วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 เมษายน 2018
1076   0

พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานพิธีวาง พวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 โดยมี ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และผู้แทนส่วนราชการพลเรือน เข้าร่วมพิธี ณ กองบัญชาการกองทัพไทย

กิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ กองบัญชาการกองทัพไทย และพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทาน ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2148 พระชนมพรรษา 50 พรรษา รวมสิริดำรงราชสมบัติ 15 ปี ราชการสงครามในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งของชาติไทย พระองค์ได้ทรงกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาล พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งสิ้นทั้งปวงของพระองค์ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและคนไทยทั้งมวล