ข่าวเศรษฐกิจ » ออมสินเสนอบอร์ดเว้นค่าธรรมเนียมโมบายแบงก์กิ้ง

ออมสินเสนอบอร์ดเว้นค่าธรรมเนียมโมบายแบงก์กิ้ง

30 มีนาคม 2018
599   0

ออมสินเสนอบอร์ดสัปดาห์หน้า ยกเว้นค่าธรรมเนียมโมบายแบงก์กิ้ง ระบุกระทบรายได้ไม่มาก

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้าธนาคารจะเสนอคณะกรรมการให้พิจารณาไม่คิดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับลูกค้าที่ใช้โมบายแบงก์กิ้ง ซึ่งปัจจุบันมี 2.5 ล้านราย

ขณะเดียวกันธนาคารจะเพิ่มลูกค้าโมบายแบงก์กิ้งปีนี้อีก 2 ล้านรายเช่นกัน ทำให้ลูกค้าโมบายแบงก์กิ้งสิ้นปีนี้จะมียอดเพิ่มเป็นกว่า 4 ล้านราย การไม่คิดค่าธรรมเนียมทำธุรกรรมลูกค้าโมบายแบงก์กิ้งส่งผลกระทบต่อรายได้ธนาคารไม่มาก เนื่องจากปัจจุบันธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียมภาพรวมเพียงร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่รายได้ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 95 เป็นรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งปัจจุบันธนาคารออมสินเป็นผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดในประเทศ