ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตเน้นขยายเครือข่ายโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ลงสู่หมู่บ้านและชุมชน

ภูเก็ตเน้นขยายเครือข่ายโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ลงสู่หมู่บ้านและชุมชน

30 มีนาคม 2018
204   0

จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะ กรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2561เน้น ขยายเครือข่ายโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ลงสู่หมู่บ้านและชุมชน เพื่อ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

วันที่ 29 มี.ค.2561 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะ กรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

สำหรับสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขณะนี้ พืชกระท่อม ยังคงมีการระบาดมากที่สุดและพบว่าในห้วงเดือนที่ผ่านมาแนวโน้มการแพร่ระบาดของของยาเสพติดสูงขึ้น ส่งผลให้มีผู้เข้ารับการบำบัด เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการกวดขันควบคุม กวาดล้างยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ดังนั้นขอให้สถานศึกษาให้ความสำคัญ ในการดูแลเยาวชนในสถานศึกษา โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ให้นโยบายแนวทางการดำเนินงานตรวจหา สารเสพติดในปัสสาวะผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2561 โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการในการทำงานเพื่อตรวจหาสารเสพติด ของผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2561 ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงาน ทุกคน จากทุกหน่วยงาน จะต้องสวมใส่เครื่องแบบ ของหน่วยงานของตนเอง ที่มีความชัดเจนแสดงออกว่า เป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานใดมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างไรเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนและเพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ในส่วนของกิจกรรม TO BE NUMBER ONE อยากจะให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยขยายผลกิจกรรมTO BE NUMBER ONEไปสู่ชุมชนหมู่บ้านต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต ให้มีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันกวาดล้างยาเสพติดให้หมดสิ้นไปและเป็นแรงกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด

พร้อมกันนี้ได้กำชับให้ ทหารตำรวจฝ่ายปกครองที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยเฉพาะที่ด้านความมั่นคงท่าฉัตรไชยให้ดำเนินการ ตรวจค้นยาเสพติดอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดที่จะถูกลำเลียงเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตอีกทางหนึ่ง