ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตสนธิกำลังจู่โจมเข้าตรวจค้นภายในเรือนจำ

ภูเก็ตสนธิกำลังจู่โจมเข้าตรวจค้นภายในเรือนจำ

30 มีนาคม 2018
850   0

จังหวัดภูเก็ต สนธิกำลัง จู่โจมเข้าตรวจค้นภายในเรือนจำ เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำจังหวัดภูเก็ต

วันนี้ 29 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พลตำรวจตรีธีรพล คุปตานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 , พลตำรวจตรีธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, พันตำรวจเอกเสริมพันธุ์ ศิริคง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต , นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต ,นายสราวุธ ภักดี ผู้อำนวยการส่วนบังคับใช้กฎหมาย สำนักงาน ป.ป ส.ภาค 8 ,นางเจ๊ะฮาลือเมาะ พันทรกิจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นำกำลัง 150 นาย ทำการจู่โจมตรวจค้นเรือนจำจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนสิ่งผิดกฎหมายภายในเรือนจำ ตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยได้จัดแบ่งกำลังเข้าตรวจค้นเรือนนอนชาย เรือนนอนหญิง และอาคารที่ทำการ เพื่อหาโทรศัพท์มือถือ ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย โดยผลการตรวจค้นในครั้งนี้ปรากฏว่าไม่พบยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือ แต่อย่างใด

สำหรับการสนธิกำลังได้ ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ในผู้ต้องขังชายจำนวน 200 คนและผู้ต้องขังหญิง จำนวน 50 คน โดยผลการสุ่มตรวจปัสสาวะ ผู้ต้องขังชายและหญิง ทั้ง250 คนไม่พบผู้เสพยาเสพติด

สำหรับการสนธิกำลังในครั้งนี้เป็นการจู่โจมตรวจค้น ตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ ดังนั้นจึงต้องเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบค้ายาเสพติด จึงต้องให้ทุกหน่วยร่วมกันปฏิบัติภารกิจในเชิงรุก โดยเรือนจำจังหวัดภูเก็ต เป็นหน่วยงานที่ต้องควบคุมผู้ต้องขังไว้ตามคำสั่งศาล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้อยละ 89 การปฏิบัติการจึงเกิดขึ้นเพื่อต้องการให้เรือนจำจังหวัดภูเก็ต เป็นเรือนจำสีขาวอย่างแท้จริง

โดย นายสมคิด คำมั่ง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ได้รายงานข้อมูลภาพรวมของเรือนจำจังหวัดภูเก็ตโดยปัจจุบันเรือนจำจังหวัดภูเก็ต มีผู้ต้องขังทั้งสิ้น 2,589 คน เป็นชาย 2,223 หญิง 366 คน โอกาสนี้ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ต้องขัง ว่า ทุกคนมีโอกาสในการทำผิดได้อาจจะด้วยพลั้งเผลอ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่ทุกคนมีโอกาสที่จะกลับตัวกลับใจให้เป็นคนดีของสังคมได้ ดังนั้นขอให้ทุกคนที่เป็นผู้ต้องขัง ได้รู้จักใช้เวลาที่อยู่ในเรือนจำแห่งนี้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว มุ่งในการฝึกฝนตนเองด้านอาชีพ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีระเบียบวินัยและให้มีกำลังใจในการที่จะต่อสู้และดำเนินชีวิต ขอให้ทุกคนนั้นมีความหวังว่าครอบครัวและคนที่รักรอทุกคนอยู่ข้างนอก รอคอยทุกคนให้ได้กลับไปอยู่ร่วมกันอีกครั้ง และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ต้องขังทุกคนได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและกลับตัวกลับใจเป็นคนดีคืนสู่สังคมโดยเร็วที่สุด