ข่าวภูเก็ต » กรมประมงประกาศปิดอ่าวทะเลฝั่งอันดามัน

กรมประมงประกาศปิดอ่าวทะเลฝั่งอันดามัน

30 มีนาคม 2018
484   0

กรมประมงประกาศปิดอ่าวทะเลฝั่งอันดามัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง วันที 30มิถุนายน 2561 ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

วันที่ 30 มีนาคม ที่ ศูนย์ป้องกันปราบปรามประมงทะเล เขต 3 กระบี่ ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ นายลักษณ์ วจนามวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน กดปุ่มสัญญาณ ปล่อยขบวนเรือตรวจการประมง ออกจากท่าเทียบเรือศูนย์ป้องกันปราบปรามประมงทะเลเขต 3 กระบี่ ออกปฏิบัติการ ทางทะเล ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลามีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ฝั่งทะเลอันดามัน ประจำปี 2561 โดยมี พล.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการ จ.กระบี่ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เครือข่าย ประมงพื้นบ้าน จำวนมาก ร่วมในพิธี สำหรับการประกาศปิดอ่าว ทะเลฝั่งอันดามันระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน ประจำปี 2561 ครอบคลุมพื้นที่ 4,696 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 จนถึงขณะนี้รวมระยะเวลา 33 ปี โดยห้ามใช้เครื่องมืออวนลากทุกประเภท ทุกขนาดที่ใช้ประกอบเรือกล,เครื่องมืออวนล้อมจับทุกชนิด,อวนติดตาที่มีช่องทางเล็กกว่า 4.7 เซนติเมตร ให้ใช้ไชเฉพาะเครื่องมืออวนลากคานถ่างที่ใช้ประกอบกับเรือกล ซึ่งใช้เป็นเชือกเส้นใยประดิษฐ์เป็นสายลากอวน เพราะในเวลากลางคืน,ให้ใช้เครื่องมือออวนล้อมจับปลากะตักทำการประมงเฉพาะในเวลากลางวัน และเครื่องมือโอนโป๊ะ หากรายใดฝ่ายฝืนต้องโทษตั้งแต่ 10,000-30 ล้านบาท ตามขนาดของเรือประมง หรือ 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้ และจะถูกริบเครื่องมือทั้งหมด การกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ที่อาจส่งผลต่อการขยายพันธุ์ของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ และสัตว์น้ำวัยอ่อนในทะเล โดยเฉพาะปลาทู ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศ