ข่าวภูเก็ต » มอบป้ายร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าQ แก่ 5 ร้านในภูเก็ต

มอบป้ายร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าQ แก่ 5 ร้านในภูเก็ต

29 มีนาคม 2018
316   0

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบป้าย ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าQ ให้แก่ร้านอาหารที่มีการใช้วัสดุวัตถุดิบปลอดภัย จำนวน 5 ร้าน ของจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 29 มี.ค. 61 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2561โดยมีนายสนิท ศรีวิหค, นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว และนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานที่ประชุมได้ให้เกียรติ มอบป้าย ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าQ แก่ ร้านอาหาร Sea Fire Salt โรงแรมอนันตรา รีสอร์ท แอนด์สปาภูเก็ต, ร้านอาหาร Chaam โรงแรมอนันตรา เวเคชั่น ไม้ขาว คลับ ภูเก็ต,ร้านอาหาร La Sala โรงแรมอนันตรา รีสอร์ท แอนด์สปา ภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต,ร้านอาหารไม้เรียบ แซปเวอร์ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตและร้านครัวแม่ดา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับการมอบ ป้าย ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าQ ในขณะนี้สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกจ่ายสินค้า Q โดยมีเป้าหมายและสามารถให้ผู้บริโภคได้รู้จักร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัดที่มีการใช้วัตถุดิบที่มีความปลอดภัยเป็นวัตถุดิบที่ได้จากการผลิตตามมาตรฐานและผ่านการรับรองหรือเป็นผลผลิตที่เกิดจากผู้ผลิตรับรองตนเองว่าผลิตโดยไม่ใช้สารเคมีหรือจำกัดการใช้สารเคมีรวมทั้งมุ่งเน้นให้ร้านอาหารเป็นจุดรับซื้อผลผลิตจากการผลิตทางการเกษตรที่มีความปลอดภัยได้อีกช่องทางหนึ่งซึ่งร้านอาหารจะเป็นตัวเชื่อมนำผลผลิตที่ปลอดภัยจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง ในส่วนของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตจึงได้ร่วมกับคณะทำงานดำเนินงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยจังหวัดภูเก็ตได้รับสมัครร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการเลือกใช้สินค้า Q ต้องเป็นร้านอาหารที่เลือกใช้วัตถุดิบปลอดภัยและเป็นสินค้าที่ผ่านมาตรฐานได้รับรองมาตรฐาน Q ทั้งนี้มีร้านอาหารสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 ล้านคณะทำงานโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant )ได้ลงพื้นที่ไปตรวจประเมิน ร้านอาหารทั้ง 5 ร้าน พบว่ามีการดำเนินการผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่โครงการกำหนด และได้รับมอบป้ายร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ดังกล่าว