ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ อสม.และองค์กรอสม.

ภูเก็ตมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ อสม.และองค์กรอสม.

29 มีนาคม 2018
303   0

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ อสม.และองค์กรอสม.ที่ได้ทำความดี ความชอบมีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่จังหวัดภูเก็ตอันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

วันที่ 29มี.ค. 61 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2561โดยมีนายสนิท ศรีวิหค, นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว และนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานที่ประชุมได้ให้เกียรติ มอบ โล่เกียรติคุณให้แก่ อสม.และองค์กร อสม.ที่ได้ทำความดีความชอบมีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่จังหวัดภูเก็ตอันเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ประกอบด้วย อสม.ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง คือ นางกาญจนา ทรัพย์ทวี อสม.ตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้,อสม.ดีเด่นระดับชาติ คือนางอุไรวรรณ จำปาดะ อสม.บ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง,ทีมสนับสนุนอสม.ดีเด่นระดับชาติ คือ ทีม เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ,องค์กร อสม.สร้างสุขภาพดีชนะเลิศระดับเขตปี 2559 คือ ชมรมอสม.อำเภอกะทู้ และองค์กรอสม.สร้างสุขภาพดีชนะเลิศระดับเขตปี 2560 คือชมรม อสม. อำเภอถลาง