ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบ

ภูเก็ตประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบ

29 มีนาคม 2018
301   0

จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 3/2561 เน้น ดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561

วันที่ 29 มี.ค. 61 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 3/2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

โดยการประชุมได้มีการรายงานผลสถานภาพอาชญากรรม,คดีอุกฉกรรจ์ ,คดีสะเทือนขวัญและคดีที่น่าสนใจ,การปราบปรามยาเสพติด,การดำเนินการด้านการจราจร,การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และรายงานผลชาวต่างชาติเป็นผู้เสียหาย เป็นผู้ต้องหาและเป็นผู้เสียชีวิต รวมถึงรายงานผลจากการปฏิบัติการตามมาตรการตัดมือตัดเท้ากลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้รับทราบข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการ วางแผน ปฏิบัติงานเพื่อรักษาความ มั่นคงและความสงบเรียบร้อยของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 โดยเน้นในเรื่องของมาตราการดูแลความปลอดภัยในทุกๆ เรื่อง และให้มีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่ใช้รถ ใช้ถนน ในจุดอันตรายต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดอุบติเหตุ ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมตลอดเวลา หากประชาชนร้องขอความช่วยเหลือก็สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วต่อไป ทั้งนี้หากพื้นที่ใดมีการจัดกิจกรรมต่างๆ งานรื่นเริง งานแสดงสินค้า ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ตำรวจ บูรณาการทำงาน

ช่วยอำนวยความสะดวกและดูแลจัดระเบียบด้านการจราจร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วย นอกจากนี้ขอให้หน่วยงานราชการด้านความมั่นคงทุกหน่วยให้ความสำคัญกับเรื่องการข่าวเพื่อป้องกันการก่อการร้ายในพื้นที่ด้วย อันจะเป็นการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต