ข่าวภูเก็ต » ทัพเรือภาคที่ 3 เปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์และห้องสุขาพลับพลาที่ประทับฯ สะพานหิน

ทัพเรือภาคที่ 3 เปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์และห้องสุขาพลับพลาที่ประทับฯ สะพานหิน

29 มีนาคม 2018
343   0

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์และห้องสุขาพลับพลาที่ประทับฯ สะพานหิน พร้อมอำนวยความสะดวกเปิด ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากอาคารและห้องสุขา

วันนี้ 29 มีนาคม 2560 เวลา 13.45 น. พลเรือโทสุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารพลับพลาที่ประทับพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์และห้องสุขาพลับพลาที่ประทับฯ สะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยมีพลเรือตรีอาคม แตงอ่อน รองผู้บัญชาการทัพ เรือภาคที่ 3 พร้อมด้วยท ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม โดยในการประกอบพิธีทางศาสนา จากนั้น พลเรือโทสุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ได้กดปุ่มแพรเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์และห้องสุขาพลับพลาที่ประทับฯ สะพานหิน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ได้เห็นชอบและสนับสนุนให้มีการจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องสุขาในบริเวณพลับพลาที่ประทับพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไปที่เข้ามาสักการบูชาพระรูป กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศัก ดิ์หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่า”เสด็จเตี่ย” ณ บริเวณพลับพลาที่ประทับฯ แห่งนี้ คณะกรรมการบริหารพลับพลาที่ประทับฯจึงได้มีมติให้มีการจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องสุขาขึ้นโดยได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัทดีพาวเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง มาดำเนินการก่อสร้างตามแบบและตำบลที่ที่กำหนดโดยมีวงเงินในการก่อสร้างอาคารทั้ง 2 หลัง เป็นเงินจำนวน 1,420,960 บาทและได้รับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจากเงินบริจาค ของท่านผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ,ข้าราชการทหารทัพเรือภาคที่ 3 ,หน่วยงานภาครัฐและเอกชนคณะกรรมการบริหารพลับพลาที่ประทับฯ และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน เป็นเงิน 820,900 บาท จนทำให้การก่อสร้างแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ ดำเนินการเปิดป้ายอาคาร อเนกประสงค์และห้องสุขาพลับพลาที่ประทับ สะพานหิน อย่างเป็นทางการในวันนี้ พร้อมอำนวยความสะดวก เปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากอาคารและห้องสุขาดังกล่าว