ข่าวภูเก็ต » ทน.ภูเก็ตมอบเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ รพ.ฉลอง

ทน.ภูเก็ตมอบเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ รพ.ฉลอง

29 มีนาคม 2018
314   0

เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบเงิน 1.36 ล้านบาทสมทบทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลฉลอง

วันนี้ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนานายกเทศมนตรีนครภูเก็ตพร้อมด้วยนายบัณฑูร ทองตันรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีแรงงานภาค 8 ,นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมสนทนาสารพันกับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตครั้งที่ 2/2561 กับกิจกรรมเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับภาคีเครือข่ายมอบเงิน 1.36 ล้านบาทสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลฉลอง

จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับสากลมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้เกิดการขยายตัวของสังคมเมืองอย่างรวดเร็ว เกิดการจราจรที่คับคั่งและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ และความไม่ปลอดภัยในชีวิตเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้หากได้รับการรักษาไม่ทันท่วงที อาจก่อให้เกิดการเสียชีวิตระหว่างการเดินทางมาโรงพยาบาล ด้วยความตระหนักในการดูแลพี่น้องประชาชนจึงเกิดโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลฉลองขึ้น เพื่อกระจายศูนย์บริการในการรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น เป็นนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตและการผลักดันงบประมาณจากนายสมหมาย ภาษี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง,หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและลดความหนาแน่นของผู้ป่วยที่เข้ามาขอรับบริการ ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง

สำหรับโรงพยาบาลฉลองเป็นโรงพยาบาลชุมชนมีจำนวน 36 เตียงสามารถรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ตำบลฉลอง,ตำบลราไวย์,ตำบลกะรนและพื้นที่ใกล้เคียงก่อนที่จะส่งต่อผู้ป่วยมารับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตโดยมีทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต,โรงพยาบาลถลางและโรงพยาบาลป่าตองหมุนเวียนมาให้บริการ

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนานายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลฉลองยังขาดการงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกหลายรายการซึ่งไม่เพียงพอต่อการรับบริการของผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้นทุกคนทำให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตตระหนักและให้ความสำคัญที่จะให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จึงร่วมกันจัดหาทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์สนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลฉลองผ่านการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อโรงพยาบาลฉลองเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองน้ำในหาน ตำบลราไวย์ โดยสามารถผลึกกำลังร่วมสมทบทุนก่อสร้างโรงพยาบาลฉลองพร้อมกับ ซื้อเครื่องมือแพทย์รักษาผู้ป่วยมียอดผู้บริจาคจำนวน 10 ล้านบาทเศษ

ทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต มีอำนาจหน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนโดยทำงานร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายในการทำงานร่วมกันในทุกมิติ ทั้งด้านการรักษาส่งเสริมฟื้นฟูและป้องกันโรคได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดบริการด้านสาธารณสุข ดังนั้นการบริจาคเงินสมทบทุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่เทศบาลนครภูเก็ตสามารถดูแลพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตได้อีกทางหนึ่ง โดยเทศบาลนครภูเก็ตได้รับการอนุเคราะห์จากบริษัทพีเจทีเทคโนโลยีจำกัด ร่วมสมทบเงินจำนวน 1 ล้านบาท,ชมรมตกปลาจังหวัดภูเก็ตร่วมสมทบเงินจำนวน 146,900 บาท, บริษัทอีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จํากัดสมทบเงินจำนวน 100,000 บาท,ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูเก็ตร๊อกร่วมสมทบทุน 50,000 บาท, บริษัทเพชรถลาง จำกัดและบริษัทคอรัลไอส์แลนด์รีสอร์ทจำกัดร่วมสมทบเงินจำนวน

45,000 บาท และห้างหุ้นส่วนจำกัดเหมืองแร่สมพงษ์และญาติร่วมสมทบทุนจำนวน 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,361,900 บาทเพื่อทำการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลฉลองซึ่งเป็นอีกหนึ่งพลังความร่วมมือร่วมใจเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ