แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต พบสื่อมวลชน

อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต พบสื่อมวลชน

28 มีนาคม 2018
785   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต พบสื่อมวลชน เตรียมการจัดทำสะพานไม้ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน (Walk way) พัฒนาพื้นที่ประตูเมืองเป็น Land mark ด้านการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการแถลงข่าวโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พบสื่อมวลชน ครั้งที่ 6/2561 โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ และสื่อมวลชน เข้าร่วม

ในการนี้ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวถึงประเด็นโครงการจัดทำสะพานไม้ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน (Walk way) ณ ประตูเมืองภูเก็ต (Gateway) ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้พัฒนาพื้นที่ประตูเมืองภูเก็ตให้เป็น Land mark ด้านการท่องเที่ยว เป็นจุดแวะพักรถ และจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างจุดสนใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปชมมากยิ่งขึ้น โดยประตูเมืองภูเก็ตมีพื้นที่เชื่อมต่อไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใหม่ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลนให้กับนักท่องเที่ยว เยาวชน ประชาชนทั่วไป

จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต จะพัฒนาพื้นที่เชื่อมต่อจากประตูเมืองภูเก็ต ไปยังแหล่งเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน โดยใช้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือในการจัดการท่องเที่ยวที่รักษาคุณภาพการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีประตูเมืองภูเก็ตเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการ ซึ่งจะดำเนินการจัดทำสะพานไม้ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน (Walk Way) ระยะทาง 419 เมตร พื้นที่ที่จะดำเนินการอยู่ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก 153 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าว จัดทำสะพานไม้ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และกำลังอยู่ในระหว่างประมาณการราคาค่าไม้และวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำสะพาน เพื่อดำเนินการจัดซื้อตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป โดยศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าแรงงานในการดำเนินการจัดทำสะพานไม้ ซึ่งต่อไปในอนาคต ประตูเมืองภูเก็ตจะเป็น Land mark ด้านการท่องเที่ยว ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถพายเรือคายัคชมธรรมชาติป่าชายเลน ชมฟาร์มกุ้งล็อบสเตอร์ และชมธนาคารปูม้า เป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนอีกทางหนึ่ง