แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือการพัฒนา จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อหารือการพัฒนา จ.ภูเก็ต

28 มีนาคม 2018
1036   0

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม “วาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดภูเก็ต และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต” ครั้งที่ 13/2561 โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาไลฟ์การ์ด ติดตามความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ในช่วง 7 วันอันตราย (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) ติดตามการจัดกิจกรรมตาสับปะรด ติดตามแผนการขุดลอกคูคลองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ติดตามความพร้อมการเปิดตลาดนัดวัฒนธรรม (ทุ่งนาหลวง) ทุกวันเสาร์ ซึ่งเริ่มขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ติดตามผลการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด สวนป่าบางขนุน ติดตามงบท่องเที่ยว 5,000 ล้านบาท รวมถึงการจัดงานเทศกาลวิถีไทย รายงานเหตุการณ์ กรณีเกิดเหตุยิงข่มขู่ หน้าสถานบันเทิง ชื่อซาวผับ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น