แวดวง อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงผลการจัดงานวัฒนธรรมสดุดี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงผลการจัดงานวัฒนธรรมสดุดี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

26 มีนาคม 2018
826   0

อบจ.ภูเก็ต ร่วมแถลงผลการจัดงานวัฒนธรรมสดุดี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ปี 2561 พร้อมพัฒนาพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง สู่การท่องท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวผลการจัดงานวัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 และการปรับปรุงพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง เพื่อพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดภูเก็ต ในรายการ “ผู้ว่าพบประชาชน” ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT ภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานวัฒนธรรมสดุดี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้จัดในรูปแบบตลาดวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2561 ได้สะท้อนวิถีชีวิตของคนในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ แต่งกายชุดย้อนยุค อาหารพื้นเมือง และการจำลองที่อยู่อาศัยของคนในยุคสมัยก่อน มีการจำลองตลาดน้ำ และการจัดแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ ในวันที่ 13-15 มีนาคม 2561 ซึ่งต้องขอชื่มชมการแสดงในครั้งนี้ บทละครมีความสัมพันธ์กับเนื้อหา แสง สี เสียง ทำได้ดีเสมือนจริงมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการดำเนินการพื้นที่ดังกล่าว ภายหลังการจัดงานวัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรว่า ด้วยความสำคัญของพื้นที่บริเวณนี้มีอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และ 9 วีรชนผู้กล้าเมืองถลาง ตั้งตระหง่านอยู่แล้ว และขณะนี้มีการสร้างตึกต่างๆ เพิ่มเติม ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการต่อยอดในเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามา โดยจะต้องมีการปรับภูมิทัศน์ ซึ่งมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อวางผังแม่บทต่างๆ ดังนั้น สิ่งปลูกสร้างในครั้งนี้ยังคงอยู่และจะต่อยอดในการใช้ประโยชน์ เช่น การปรับรูปแบบอาคารบ้านเรือน โดยจะทำเป็นตลาดวัฒนธรรมในทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561 ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาค้าขาย โดยการสาธิตให้เห็นของจริงที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และเยาวชนรุ่นหลัง ที่รับชมมีความเข้าใจ และรู้สึกภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานของทุ่งถลางชนะศึก และเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า หลังจากที่จัดงานวัฒนธรรมสดุดี ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เสร็จสิ้นลง ทางจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้ อบจ.ภูเก็ต สานต่อโครงการนี้ โดยเตรียมความพร้อมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่ยังขาดอยู่ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำ ซึ่งเป็นห้องน้ำถาวรที่สามารถใช้งานได้ตลอดในห้วงของการจัดงาน และเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของ

วัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งหลังจากนี้ ทาง อบจ.ภูเก็ต จะเตรียมพื้นที่ในการปลูกหญ้า และเตรียมความพร้อมจัดตั้งงบประมาณในการก่อสร้างบ้านโบราณในอดีต สมัย พ.ศ.2328 เพื่อใช้เป็นบ้านแห่งวัฒนธรรมในการจัดงานแบบวิถีไทยดั้งเดิมของพี่น้องชาวถลาง ซึ่งตรงนี้ อบจ.ภูเก็ต ประสานงานกับทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตด้วย หลังจากที่พื้นที่มีความสมบูรณ์แบบ 100% แล้ว ก็จัดเป็นโซนนิ่งต่างๆ เช่นเดียวกับที่จัดลานวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 11-15 มีนาคม ที่ผ่านมา

ด้าน นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการขับเคลื่อนในเรื่องของเมืองหลัก เมืองรอง สำหรับจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองหลัก เป็นพื้นที่หลักที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากมาย ไม่ว่าจะตามเกาะแก่งต่างๆ หรือส่วนที่อยู่ในตัวเมือง ก็กระจายสู่การท่องเที่ยวชุมชมโดยรอบเกาะ ซึ่งในส่วนกลางจะเป็นชุมชนท่องเที่ยวโดยวิถีของชาวจีน ทางอำเภอถลาง เป็นชาวไทยสยามหรือชาวไทยแท้ ส่วนรอบๆ เกาะ เป็นชาวไทยมุสลิม นอกจากนี้ ยังมีชาวมอแกน ชาวเลอูรักลาโว้ย ซึ่งถือเป็นวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์ที่งดงาม เป็นที่ประจักษ์แก่นักท่องเที่ยวในระดับโลก