ข่าวภูเก็ต » ปางช้างภูเก็ตจัดงานวันช้างไทย

ปางช้างภูเก็ตจัดงานวันช้างไทย

14 มีนาคม 2018
409   0

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เห็นชอบให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันช้างไทย” โดยการริเริ่มจากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการยกย่องให้เกียรติว่า ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์

เนื่องในวันช้างไทยดังกล่าว ทางบริษัท เอลลิเฟนท์รีไทร์เม้นท์ ปาร์ค ภูเก็ต ตั้งอยู่ภายในซอยเชิงทะเล 1 (ตรงข้ามวัดเชิงทะเล) ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และมีการประพรมน้ำมนต์ให้กับคนและช้าง เพื่อความเป็นสิริมงคลของปางช้าง และยังจัดบุฟเฟ่ต์ผักผลไม้ อาทิ กล้วย อ้อย สับปะรด แตงโม เป็นต้น ให้กับช้างที่อยู่ในความดูแลจำนวน 12 เชือก เพื่อขอบคุณช้างทุกเชือกที่มีการนำมาใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยได้รับความสนใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการและร่วมกันให้อาหารช้าง ตลอดจนบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึกเป็นจำนวนมาก เนื่องจากส่วนใหญ่จะไม่เคยเห็นกิจกรรมดังกล่าว ประกอบกับช้างที่นำมาให้บริการนั้นจะมีความเป็นกันเอง เพราะช้างส่วนใหญ่จะเป็นช้างที่ปลดระวางจากที่อื่น