ข่าวการเมือง » เตรียมสรุปข้อมูลโครงการไทยนิยม

เตรียมสรุปข้อมูลโครงการไทยนิยม

13 มีนาคม 2018
156   0

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คาด 20 มี.ค.สรุปข้อมูลความต้องการประชาชนตามโครงการไทยนิยม เตรียมของบเพิ่มเติม

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าของการลงพื้นที่โครงการไทยนิยมยั่งยืนทั่วประเทศว่า ขณะนี้ลงพื้นที่ไปแล้วกว่า 56,000 หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ 70 ผลจากการสำรวจความต้องการ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการสาธารณูปโภค เช่น น้ำกินและน้ำที่ใช้ในภาคการเกษตร แต่เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ยังอยู่ระหว่างการสำรวจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จะได้ข้อสรุปข้อมูลช่วงเดือนแรกทั้งหมดประมาณวันที่ 20 มีนาคมนี้ ส่วนการของบเพิ่มเติม นั้นกระทรวงมหาดไทยจะเสนอเรื่องไปที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาปลายเดือนมีนาคมนี้ ทั้งนี้งบประมาณจัดสรรเป็น 3 ส่วนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้สูงสุด แต่ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าตัวเลขงบประมาณที่ชัดเจน

พล.อ.อนุพงษ์ ยังกล่าวถึง โครงการขุดลอกคลองทั่วประเทศ ว่า เบื้องต้นจะใช้จิตอาสาแต่ละจังหวัดเข้ามาทำงาน ซึ่งแต่ละจังหวัดจะต้องเลือกใช้คนให้เหมาะสมเหมือนเช่นกรุงเทพมหานคร