ข่าวภูเก็ต » ยิ่งใหญ่ ภูเก็ตจัดแสดงละครอิงประวัติศาสตร์เชิดชูเกียรติสองวีรสตรีผู้กล้าเมืองถลาง

ยิ่งใหญ่ ภูเก็ตจัดแสดงละครอิงประวัติศาสตร์เชิดชูเกียรติสองวีรสตรีผู้กล้าเมืองถลาง

13 มีนาคม 2018
284   0

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ชวนเที่ยวงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ชมการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ มีการจำลองสถานที่ให้เหมือนเมื่อครั้งอดีต เป็นฉากการแสดงสุดยิ่งใหญ่ เชิดชูเกียรติวีรกรรมสองวีรสตรีผู้กล้าเมืองถลาง รวมทั้งเที่ยวชมตลาดวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 13-15 มี.ค.นี้ ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเชิญชวนประชาชนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมชมการแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ในงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง อำเภอถลาง ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้น เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพชน ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ในการปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้จนถึงทุกวันนี้

ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตกแต่งสถานที่ทั้งในรูปแบบของฉากการแสดงที่มีการจำลองสถานที่ให้เหมือนเมื่อครั้งในอดีตและสถานที่จัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ แล้วเสร็จสมบูรณ์ 100 % แล้ว การจัดงานในปีนี้ จะพิเศษกว่าทุก ๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการสร้างความแปลกใหม่ และความตื่นตาตื่นใจให้แก่ผู้ที่เข้าชม โดยในปีนี้ได้กำหนดรูปแบบการจัดงาน เน้นการแต่งกายชุดผ้าไทยย้อนยุคของผู้เข้าร่วมงาน เน้นการจัดงานในรูปแบบตลาดวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในบริเวณสถานที่จัดงานจะมีการสร้างบ้าน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของฉากการแสดงแสงสีเสียง

โดยการแสดง แสง สี เสียง ไม่ได้มีเฉพาะบนเวทีการแสดงเท่านั้น แต่บรรยากาศภายในงานทั้งหมด จะมีการจำลองวิถีชีวิตในการอยู่อาศัย อาหารการกิน การแต่งกาย การละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ จะรวมไว้ในจุดนี้ทั้งหมด เพราะการแสดงแสง สี เสียงใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่า ๆ แต่บรรยากาศภายในงานจะมีการสะท้อนให้นักท่องเที่ยวเห็นว่า นี่คือการย้อนอดีตกลับไปยังสมัยของท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

โดยการจัดงานในปีนี้ต้องการสื่อด้วยฉากของจริง ไม่ว่าจะเป็นบ้านของท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร หรือบ้านของย่ามุก ย่าจัน คลอง และอื่นๆ ถือเป็นเป้าหมายหลักในการสร้างอนุสรณ์สถานขึ้นมา และจุดนี้เมื่อพัฒนาแล้วจะมีศักยภาพในการเป็นแลนด์มาร์กของอำเภอถลางต่อไป ในอนาคตก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต จึงขอเชิญพี่น้องชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยว เข้าเที่ยวฟรี ชมฟรี สัมผัสอัตลักษณ์ วิถีชีวิตของชาวภูเก็ต ในงานวัฒนธรรมสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 17.00-22.30 น.

สำหรับ ท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร เป็นชาวถลางโดยกำเนิด ท่านทั้งสองได้ประกอบวีรกรรมนำชาวถลางต่อสู้กับกองทัพพม่าที่ยกกองทัพมาตีเมืองถลาง ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ขณะนั้น พระยาพิมล เป็นเจ้าเมืองถลางได้ถึงแก่อนิจกรรมยังไม่ได้มีการแต่งตั้งเจ้าเมืองใหม่ ท่านผู้หญิงจัน ภรรยาเจ้าเมืองถลาง กับคุณมุกน้องสาว จึงได้ร่วมกับกรมการเมืองทั้งปวง เช่น พระยาเพชรคีรีเทียน ประทีป ณ ถลาง พระยาทองพูน ณ ถลาง เป็นต้น เกณฑ์ไพร่พลตั้งค่ายใหญ่ 2 ค่าย ป้องกันรักษาเมือง สำหรับท่านผู้หญิงจัน และคุณมุก ได้นำชาวถลางรบพุ่งต้านต่อศัตรูเป็นเวลาเดือนเศษ ฝ่ายศัตรูบาดเจ็บ และตาย 300-400 คน ทัพพม่าไม่สามารถหักเอาเมืองได้ จึงได้แตกทัพกลับไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2328

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงทราบถึงวีรกรรมของท่านผู้หญิงจัน และคุณมุก ตลอดจนความกล้าหาญ และความเสียสละของชาวถลาง ที่ได้ร่วมกันป้องกันเมืองให้รอดพ้นจากการโจมตีของพม่า จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ตั้งกรมการผู้มีความชอบในการสงคราม เช่น พระยาทองพูน เป็นพระยาเจียดทอง ครองเมืองถลาง แล้วโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งท่านผู้หญิงจัน และคุณมุกน้องสาว เป็นท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องยศแก่วีรสตรีทั้งสองตามสมควรแก่ความชอบ