ข่าวภูเก็ต » ภูเก็ตจัดพิธีวางพวงมาลา-สดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

ภูเก็ตจัดพิธีวางพวงมาลา-สดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

13 มีนาคม 2018
573   0

จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร จัดพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรประจำปี 2561

วันที่ 13 มี.ค. 61 ที่ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561 โดยมีนายสนิท ศรีวิหค และนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ศาสตราจารย์ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางลีดี ศรีวิหค รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต สมาชิกเหล่ากาชาด คณะกรรมการมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน ตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมในพิธี

โดยพิธีเริ่มจากนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ทำพิธีวางพวงมาลาสักการะท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และจุดธูปเทียนหน้าที่โต๊ะหมู่บูชาหน้าอนุสาวรีย์ฯ ก่อนจะกล่าวสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ความว่า “เนื่องในวาระวันครบรอบปีพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรสตรีเมืองถลาง 13 มีนาคม ด้วยสำนึกในพระคุณของท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรและบรรพชนที่ได้สร้างวีรกรรมอันประเสริฐเพียบพร้อมด้วยความกล้าหาญความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อปกป้องคุ้มครองแผ่นดินไว้ โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จนบังเกิดผลให้ลูกหลานทั้งหลายได้อยู่อาศัยด้วยความร่มเย็นเป็นสุขสืบมา ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ขณะนั้นพระยาพิมลเป็นเจ้าเมืองถลางได้ถึงแก่อนิจกรรมยังไม่ได้มีการแต่งตั้งเจ้าเมืองใหม่ท่านผู้หญิงจันภรรยาเจ้าเมืองถลางกับคุณมุกน้องสาวจึงได้ร่วมกับกรมการเมืองทั้งเกณฑ์ไพร่พลทั้งค่ายใหญ่ 2 ค่ายป้องกันรักษาเมืองสำหรับท่านผู้หญิงจันและคุณมุกได้นำชาวถลางรบพุ่งต้านต่อศัตรูเป็นเวลาเดือนเศษ ทัพพม่าไม่สามารถตีเมืองได้จึงแตกทัพกลับไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พุทธศักราช 2328 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงทราบถึงวีรกรรมของท่านผู้หญิงจันและคุณมุก ตลอดจนความกล้าหาญและความเสียสละของชาวถลางที่ได้ร่วมกันป้องกันเมืองให้รอดพ้นจากการโจมตีของพม่าจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ท่านผู้หญิงจันและคุณมุกน้องสาวเป็นท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทรพร้อมทั้งพระราชทานเครื่องยศแก่วีรสตรีทั้งสองตามสมควรแก่ความชอบ”

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การวางพวงมาลาฯ ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน การแสดงโนราห์ฟ้าใสภูเก็ต รำถวายย่าจัน ย่ามุก, การแสดงดนตรีไทย จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, การยืนสงบนิ่ง และร่วมร้องเพลง ยอดนารีศรีถลาง ซึ่งเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสดุดีในความกล้าหาญของท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรและบรรพชนผู้กล้าที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องบ้านเมือง