ข่าวภูเก็ต » ทน.ภูเก็ตเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

ทน.ภูเก็ตเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง

13 มีนาคม 2018
169   0

เทศบาลนครภูเก็ตเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งของเทศบาลนครภูเก็ตว่า ปัจจุบันน้ำดิบต้นทุนสำหรับผลิตน้ำประปามีอยู่ร้อยละ 90 ของพื้นที่กักเก็บน้ำดิบร่วม ซึ่งปริมาณน้ำดิบมีมากกว่าปี 2560 ถึงร้อยละ 20 จึงไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องขาดแคลนน้ำประปาเนื่องจากระบบผลิตน้ำประปา ทั้งระบบผลิตน้ำประปาขุมน้ำเทศบาล และระบบผลิตถนนดำรง สามารถเชื่อมโยงและช่วยเหลือแลกเปลี่ยนน้ำกันได้ โดยเทศบาลนครภูเก็ตมีกำลังการผลิตน้ำประปาอัตรา วันละ 23,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยมีแหล่งน้ำดิบหลักที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา มาจากอ่างเก็บน้ำบางวาดมีปริมาณน้ำดิบคงเหลือ 9,259,058 ลูกบาศก์เมตร ขุมน้ำเทศบาลมีปริมาณน้ำดิบคงเหลือ 948,976 ลูกบาศก์เมตร ขุมน้ำสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ มีปริมาณนั้นดิบคงเหลือ 213,262 ลูกบาศก์เมตร ขุมน้ำหน้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีปริมาณน้ำดิบคงเหลือ 167, 522 ลูกบาศก์เมตร ขุมน้ำซอยพะเนียงมีปริมาณน้ำดิบคงเหลือ 64,000 ลูกบาศก์เมตร

สำหรับช่วงหน้าแล้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตมีความจำเป็นจะต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการเตรียมรับมือและหาวิธีป้องกันการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งไว้ 3 แนวทางประกอบด้วย แนวทางที่ 1 ขอให้พี่น้องประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดคุ้มค่าพร้อมทั้งหมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ หากพบท่อแตก ท่อรั่ว หรือท่อซึม รีบดำเนินการซ่อมแซมเพื่อลดการสูญเสียน้ำประปาโดยไม่จำเป็น ส่วนแนวทางที่ 2 คือเตรียมรับมือเมื่อน้ำประปาขาดแคลนจัดเตรียมภาชนะสำรองเพื่อรองรับไว้ใช้ในกรณีที่ทางเทศบาลหยุดจ่ายน้ำประปาและแนวทางที่ 3 หากปริมาณน้ำดิบในแหล่งน้ำไม่เพิ่มขึ้นเทศบาลนครภูเก็ตมีความจำเป็นต้องลดกำลังผลิตน้ำประปาพร้อมลดแรงดันในระบบท่อ ยังผลทำให้บางพื้นที่น้ำประปาไม่ไหลหรือไหลอ่อนในบางเวลาคือช่วงเวลา 10.00-16.00 น. และช่วงเวลา 22.00-04.00 น.จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ในขณะเดียวกัน เทศบาลนครภูเก็ตได้จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งเทศบาลนครภูเก็ต” ขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ตและจัดตั้งหน่วยงานรับแจ้งเหตุช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ณ สถานีอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ตถนนกระ โทร 199 หรือ 0 7621 1111 และสายด่วนเทศบาลนครภูเก็ตโทร 1132 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในเขตเทศบาลโดยกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำไว้จำนวน 3 จุดคือสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1) ถนนกระสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2) ซอยพะเนียงถนนเยาวราชและ 3) บริเวณโรงกรองน้ำประปาเทศบาลนครภูเก็ตสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร 9 พร้อมทั้งได้จัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้แจกจ่ายแก่ประชาชนในกรณีน้ำประปาหยุดไหลไว้เรียบร้อยแล้ว

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวเพิ่มเติมว่าขอความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนในการช่วยการใช้น้ำอย่างประหยัด ใช้ทุกหยดอย่างรู้คุณค่าและเตรียมภาชนะรองรับน้ำไว้ใช้ในช่วงที่น้ำประปาไม่ไหลทั้งนี้หากพบเห็นน้ำประปารั่วหรือท่อแตกขอให้แจ้งกองการประปาเทศบาลนครภูเก็ตโทร 076 2 11130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง