ข่าวเศรษฐกิจ » ดึงเกษตรกรช่วยราชการพบลักลอบสินค้าแจ้ง 1569

ดึงเกษตรกรช่วยราชการพบลักลอบสินค้าแจ้ง 1569

13 มีนาคม 2018
118   0

อธิบดีกรมการค้าภายในดึงเกษตรกรพบเห็นลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายแจ้งสายด่วน 1569 มั่นใจแนวทางเชื่อมโยงตลาดจะทำให้สินค้าเกษตรไทยมีราคาดีขึ้น

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การพบปะและประชุมหารือกับผู้นำตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกสินค้ากระเทียม หอมหัวใหญ่ และหอมแดงในจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสนธิรัตน สนธิจิรวงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะลงพื้นที่ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาปริมาณสินค้าที่จะออกสู่ตลาดปริมาณมากและการรักษาคุณภาพช่วงเพาะปลูกของสินค้าให้ดีขึ้น โดยสินค้าทั้ง 3 รายการดังกล่าวจะมีแหล่งใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะกระเทียมแต่ละปีผลผลิตมีมากกว่า 70,000 ตัน แต่ความต้องการใช้เพื่อการบริโภคทั้งสดและแปรรูปเชิงอุตสาหกรรมมากเกือบแสนตัน ทำให้ปริมาณกระเทียมไทยไม่เพียงพอจนเกิดการลักลอบนำเข้ากระเทียมจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาถูกกว่าเข้ามาจำหน่ายสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมไทยอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์เตรียมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการเชื่อมโยงผลผลิตกระเทียมไว้แล้ว โดยวันที่ 23 มีนาคมนี้ กรมการค้าภายในจะเซ็นเอ็มโอยูกับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ให้เข้าไปรับซื้อกระเทียม หอมหัวใหญ่ และหอมแดง จากเกษตรกรในพื้นที่โดยตรง เพื่อนำไปเก็บสตอกชะลอการจำหน่ายผลผลิตในช่วงที่ปริมาณผลผลิตมากกว่าความต้องการใช้ และเพื่อดึงราคาสูงขึ้น ซึ่งเบื้องต้นห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ตอบรับที่จะสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ จึงเชื่อว่าปีนี้แม้ปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากไม่น่าจะทำให้ราคาลดลงไปมากอย่างแน่นอนและทางกระทรวงพาณิชย์ยังขอความร่วมมือจากเกษตรกรในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้กับส่วนราชการ หากพบเห็นการลักลอบนำเข้าสินค้าตามบริเวณชายแดนให้แจ้งเบาะแสค้าภายในจังหวัดหรือสายด่วน 1569 ได้ทันที

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนเมษายน 2561 ผลไม้ภาคตะวันออกจะออกสู่ตลาดมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการล่วงหน้ากรมการค้าภายในจึงได้จัดหาตลาดรองรับผลผลิตให้เกษตรกร โดยการเจรจาเชื่อมโยงการซื้อขายผลไม้ระหว่างสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กับห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออกผลไม้ และโรงงานแปรรูปผลไม้ โดยมีเป้าหมาย 50,000 ตัน มูลค่าประมาณ 2,500 ล้านบาท โดยได้มีการลงนามสัญญาข้อตกลงซื้อขายผลไม้ล่วงหน้าระหว่างสหกรณ์ส่งเสริมภาคธุรกิจการเกษตรจังหวัดตราด จำกัด กับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต) โดยสินค้าที่ท็อปส์จะรับซื้อจากเกษตรกรเป็นผลไม้คัดเกรด อาทิ ทุเรียนชะนีเกาะช้าง มังคุด เงาะ ลองกองเป็นราคาที่เกษตรกรพอใจและยังส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพดีให้ผู้บริโภคได้รับประทานด้วย

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในได้ร่วมบูรณาการและได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแต่ละพื้นที่ให้ขายสินค้าได้ราคาดี โดยกระทรวงพาณิชย์ยังมีกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคผลไม้ การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การบริโภคผลไม้ไทย การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลไม้ รวมทั้งส่งเสริมการขายผลไม้ในรูปแบบออนไลน์ ขอฝากพี่น้องประชาชนช่วยอุดหนุนผลไม้ไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรผลิตผลไม้คุณภาพดี ๆ ให้คนไทยและส่งออกไปต่างประเทศมากยิ่งขึ้น